Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  BİYOGÜBRE NEDİR? NASIL KULLANILIR?

  Dünyadaki artan nüfus, her geçen gün artan gıda ihtiyacı ve tarım arazilerinin git gide azalması daha fazla ürün elde edebilmek için kimyasal girdi kullanımını artırmış ve artırmaya da devam etmektedir. Daha fazla verim elde edebilmek amacıyla kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı çevreye zarar vermekte aynı zamanda ekonomik açıdan da yarar sağlamamaktadır.

  Bunların yanı sıra çevreye zarar vermeyen ürün kalitesini ve miktarını artırıcı bazı gübreler ve yöntemler geliştirilmektedir.  Biyogübre üretimi de bu yöntemlerden biridir.

  Biyolojik gübre ve mikrobiyal gübre biyogübre yerine kullandığımız terimlerdir fakat mikrobiyal gübreyle biyogübre arasında küçük tanım farklılıkları vardır. Fosfat çözücü, azot sabitleyici bakteriler ve mikorizalar biyogübre çeşitleri arasında yer almaktadır. Bakteri gübresi mikrobiyal bir biyogübreleyicidir.  İçeriklerine göre biyogübre fiyatları değişiklik göstermektedir.

  BİYOGÜBRE NEDİR?

  Fosforu çözücü ve azotu sabitleyici mikroorganizmalar kullanarak bitki büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunan gübrelerdir dersek biyogübre nedir sorusunun cevabını vermiş oluruz. Kısaca canlı mikroorganizmalar içeren, büyümeyi destekleyen sürdürülebilir gübre diyebiliriz.

  Biyolojik gübre çevre dostu organik gübreleme sağlamaktadır. Biyogübreler tanım olarak canlı herhangi bir mikroorganizma içeren gübrelerdir dersek özellikle mantar, bakteri ve mikroalgler gibi mikroorganizmaları içeren gübrelere de mikrobiyal gübre denir. Yani biyogübre bakteri gübresi ve mikrobiyal gübreleri de içeren geniş bir tanıma sahip gübreleme çeşididir.

  BİYOGÜBRE NE İŞE YARAR?

  Biyogübre ne işe yarar, bitkilere besin sağlayarak elde edilecek ürün miktarını ve toprak verimliliğini artırmaktadırlar. Kimyasal gübrelere çevre dostu bir alternatif olmaktadırlar. Topraktaki organik madde içeriğini iyileştirirler. Organik maddelerle karıştırılarak biyo-organik gübre elde edilebilmektedir. Biyogübreler ürünler üzerinde çevresel stresi azaltma etkisi yapar.

  BİYOGÜBRE NASIL ÜRETİLİR?

  Organik atıkların değerlendirilmesinde biyogübre üretimi kolay ve doğal bir yöntemdir. Biyogübre nasıl üretilir, biyogübre organik atıkların, suyun ve mikroorganizmaların olduğu bir fermantasyon tankında mikroorganizmaların organik atıkları parçalaması sonucu üretilmektedir.

  Biyogübre üretiminde algler, içerdikleri yüksek dozda vitamin, protein, yağ asitleri, mineraller ve pigmentler sayesinde üzerinde en çok durulan organizma gruplarından biridir.  Azot fikse edebilen mikroorganizmalardan sadece mavi- yeşil algler sudan ve karbondioksitten yararlanarak kendi karbonlarını üretmektedirler. Bu yönüyle de cazip bir biyokütle haline gelmektedirler.

  BİYOGÜBRE NASIL KULLANILIR?

  Biyogübre nasıl kullanılır, biyogübre ekim öncesinde veya ekimde tohumlara, toprağa veya fidelere uygulanarak kullanılmaktadır. Ürünün türüne ve biyolojik gübreye göre uygulama yöntemleri değişmektedir. Ekim öncesinde tohumlar biyogübre ile kaplanır. Azospirillum, Fosfobakteriler, Azotobacter ve Rhizobium için uygun olan bir yöntemdir.  Toprağa uygulamada biyolojik gübre kompostla ve organik gübreyle karıştırılıp toprağa yayılır. Fidelerin köklerine uygulamada ise fide kökleri birkaç dakika biyogübreye batırılır. Bu yöntemde siyanobakteriler ve mikorizalar için uygundur.

  BİYOGÜBRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  Organik tarımda önemli bir yer tutan biyogübreler içerdikleri mikroorganizma gruplarına göre farklılıklar göstermektedirler. Biyogübre çeşitleri nelerdir, bunlar azot sabitleyici biyolojik gübreler, büyümeyi teşvik eden gübreler, kompostlama hızlandırıcılar ve fosfat çözen biyolojik gübreler olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

  Biyogübre çeşitleri, Fosfat çözen biyolojik gübreler, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida ve Pantoea aglomerans topraktaki çözünmeyen fosfatı çözerek fosfat çözücü bakteriler olarak adlandırılmaktadır. Büyümeyi teşvik edici biyogübreler besin maddesi sağlamazlar. Bitkilerin meyve verimini, kök gelişimini, çiçeklenmesini ve fotosentezini artıran enzimler, hormonlar üreten mantarlar ve bakteriler büyümeyi teşvik edici biyogübrelerdir. Örnek olarak Pseudomonas türleri verilebilir.  Rizobakteriler, azotobakterler, azospirillum ve mavi- yeşil algler atmosferdeki azotu organik bileşiklere dönüştüren azot sabitleyici biyolojik gübrelerdir. Kompostlama hızlandırıcı olarak Trichoderma ve humicola örnek verilebilir.

  BİYOGÜBRENİN FAYDALARI NELERDİR?

  Biyogübre çevre dostu tarım uygulamaları arasında yer alan bir gübreleme çeşididir. Biyogübrenin faydaları nelerdir, toprağı zenginleştirmesi, güçlendirmesi kimyasal gübreye göre çevre dostu olması biyogübre faydaları arasında sayılabilmektedir. Topraktaki besin varlığını sabitlemektedirler. Verim ve üretimde sürekliliği artırmaktadır.  Kimyasal gübreye ihtiyacı önemli ölçüde azaltmaktadır. Zamanla toprakta oluşabilecek bozulmaların da önüne geçmektedir. Daha az miktarda su kirliliğine sebep olmaktadır.  İnsan sağlığına tehdit edebilecek riskleri azaltmaktadır.

  Antibiyosis durumunda antibiyotik üretimi ile hastalıkları azaltarak biyo kontrol ajanı olarak fayda sağlarlar. Farklı organik bileşikler kullanılarak kirletilmiş olan toprakta engelleyici ksenobiyotikleri parçalarlar ve bitkiyi korurlar.

  BİYOGÜBRE FİYATLARI

  Tarımsal biyoteknoloji ürünü olan biyogübre çeşitleri ürün kalitesini artırmanın yanı sıra biyogübre üretimi sırasında maliyetinin ucuz olması ile öne çıkmaktadır. Biyogübrenin faydalarından bahsetmiştik kimyasal gübrenin oluşturabileceği zararların birçoğunu oluşturmayan mikrobiyal gübre aynı zamanda kimyasal gübrenin oluşturduğu zararları onaran bir gübredir. Bu nedenle sürdürebilir bir tarım imkânı sunmaktadır. Biyogübre fiyatları Mikrobiyal organik gübre, fosfat çözen bakterileri içeren bakteri gübresi ve azot sabitleyici biyolojik gübreler gibi içeriklerine göre değişiklik göstermektedir.

  Biyogübre azot fikse eden, büyümeyi teşvik eden insan ve çevre sağlığı için zararı bulunmayan kimyasal girdilere göre sağlık ve biyogübre fiyatları açısından avantajlı bir gübre çeşididir.  Toprağın korunmasında ve verimliliğin devamlılığı konusunda tarımda biyogübre kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Aslı Nur Kasa

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×