Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  DOMATES HASTALIKLARI VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE

  Domates, dünyada ve ülkemiz genelinde büyük bir tarım ürünüdür. Domates hastalık ve zararlıları verim ve kalite düşüşüne neden olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir domates yetiştirmek ve verim elde etmek için Domates bitkisi hastalıkları ile etkili bir şekilde mücadele etmek önemlidir. Domates hastalıkları içerisinde birçok farklı hastalık türü bulunmaktadır.

  Domates yaprak hastalıkları yaprakların büyümesine karşı hassas olabilir. Domates mantar hastalıkları en yaygın hastalık grubu olup bitkilerden verim düşmesine neden olmaktadır. Domates kök hastalıkları farklı mantarların neden olduğu hastalık çeşididir domates kök hastalıkları tedavisi için sulama çok önemli bir faktördür dikkat edilmeli ve dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

  Domates fidesi hastalıkları çok sulamadan, yanlış gübrelemeden ve yabancı otların temizlenmemesi gibi faktörler hastalığa neden olmakladır. Domates hastalık çeşitleri ile mücadele etmek için domates hastalıkları ve ilaçları düzenli şekilde kullanılmalıdır.

  DOMATES NEDİR?

  Domates nedir ? Domates (Lycopersicon esculentum), Güney Amerika kökenli bir bitki türüdür ve günümüzde dünya genelinde önemli bir sebze olarak yetiştirilir. Domates çeşitleri ve isimleri yetiştirilme bölgesine göre değişmektedir.

  Domates çeşit isimleri her bölgede farklı anılmaktadır. Domates bitkisi genellikle 1 ila 3 metreye kadar uzayabilen otsu bir bitkidir. Yaprakları tüylü ve yeşil renklidir. Bitki, sarı çiçekler açar ve domates çiçeği sonunda yeşil olan domates meyvelerini oluşturur.

  DOMATES MEYVE Mİ?

  Domates meyve mi veya domates neden meyve gibi sorular çok sorulmaktadır. Meyve veya sebze olarak kullanılma nedeni, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Supreme Court tarafından yapılan bir karara dayanmaktadır.

  Bu karar domatesin gümrük vergisi sınıflandırmasında sebze olarak kabul edilmesi gerektiğine dair bir tanım içeriyordu. Bu karar daha çok ticaret ve vergi konularına yönelikti ve botanik gerçeklikle uyuşmamaktadır.

  DOMATES YETİŞTİRME KOŞULLARI NELERDİR?

  Domatesin yetiştirme koşulları nelerdir? Domates yetiştirirken dikkat etmeniz gereken çeşitli koşullar bulunmaktadır. Domates yetiştirme koşulları, en az 6 ila 8 saat güneş ışığı alan bir alanda yetiştirilmelidirler. Hafif asittik veya nötr pH seviyesine sahip topraklar tercih edilir.

  Bitkilerin büyümesi ve meyve vermesi için ise 20-30°C arası sıcaklıklar idealdir. Tarla domates yetiştiriciliği ve sera domates yetiştiriciliği olmak üzere 2 farklı yetiştirme türü bulunmaktadır.

  DOMATES BAKIMI NASIL OLMALI?

  Domates bakımı nasıl olmalı? Domates fidesi bakımı çok hassasiyet gerektirmektedir öyle ki domateste çapalama yapmak domatese zarar vermeden yapılmalıdır. Ayrıca serada domates yetiştiriciliği yapılırken Önemli olan bakım şekillerinden biri de domateste budama işlemi doğru şekilde yapılmasıdır.

  DOMATES NASIL SULANIR?

  Domates nasıl sulanır ? Domates bakimi ve sulanması, Domates bitkilerini düzenli olarak sulamak önemlidir. Domates fidesi sulama, sabah erken veya akşamüzeri gibi günün sıcak saatlerinde olmamalıdır.

  DOMATESTE GÜBRELEME NASIL YAPILIR?

  Domates yaprak hastalıkları arasında Domates mildiyösü hastalığı veya domates çikolata hastalığı Phytophthora infestans adlı mantarın neden olduğu bir fungal hastalıktır.

  Yaprakların üst yüzeyinde su lekeleri veya su damlacıkları görülür. Lekeler hızla büyüyerek kahverengi halkalar oluşturur. Lekelerin olduğu bölgelerde yapraklar sararabilir ve kuruyabilir. Çürüme belirtileri genellikle meyve sapına yakın bölgelerde başlar.

  DOMATES HASTALIKLARI

  Domates bitkileri çeşitli hastalıklara duyarlı olabilir. Sera domates hastalıkları veya tarla domates hastalıkları içerisinde yer alan bu hastalıkları 4 ana grup altında inceleyebiliriz.

  FUNGAL HASTALIKLARI

  Domates fungal hastalıklar karşı oldukça hassas olabilir. En yaygın hastalık grubudur. Hastalıkları şöyle açıklayabiliriz;

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI

  Domates bitkilerinde görülen domateste erken yaprak yanıklığı hastalığı yaygın bir fungal hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri genellikle yapraklarda ve bazen meyvelerde görülür. Erken yaprak yanıklığı domates İlk belirti yapraklarda kahverengi lekelerin oluşmasıdır.

  Bu lekeler genellikle yaprak kenarlarından başlar. Domates yaprakları neden sararır? Lekeler büyüdükçe yapraklar sararır ve kurumaya başlar. Domates yaprak sararması nasıl geçer? Erken fark edilirse mantar ilacı kullanılmalı.

  KURŞUNİ KÜF

  Kurşuni Küf veya bilimsel adıyla Botrytis cinerea domates bitkilerinde görülen bir fungal hastalıktır. Hastalık yapraklarda kahverengi-kırmızımsı lekeler oluşturur. Lekeler genellikle merkezde açık renkli, çevresinde daha koyu bir halka ile çevrilidir. Domatesin yaprakları neden kıvrılır? Lekelerin olduğu bölgelerde yapraklar kıvrılabilir ve büzüşebilir.

  KÜLLEME

  Domates mantar hastalıkları arasında yer alan Domateste külleme, domates bitkilerinde ve birçok bitki türünde görülen yaygın bir fungal hastalıktır. Yaprakların üst yüzeyinde beyaz renkte tozumsu bir kaplama oluşarak yaprakların rengini ve görünümünü bozar. Domates külleme hastalığı, ilerledikçe yapraklar kıvrılabilir veya büzüşebilir. Meyvelerde de beyaz tozumsu kaplama görülebilir.

  DOMATES YAPRAK KÜFÜ

  Domates bitkilerinde “Yaprak Küfü” veya bilimsel adıyla Cladosporium fulvum adlı mantarın neden olduğu bir fungal hastalıktır.

  Hastalık, yaprakların üst yüzeyinde sarı veya açık renkli beneklerin oluşmasıyla başlar. Yaprakların alt yüzeyinde beyaz veya gri renkli tozumsu bir kaplama oluşur.

  MİLDİYÖ

  Domates yaprak hastalıkları arasında Domates mildiyösü hastalığı veya domates çikolata hastalığı Phytophthora infestans adlı mantarın neden olduğu bir fungal hastalıktır. Yaprakların üst yüzeyinde su lekeleri veya su damlacıkları görülür.

  Lekeler hızla büyüyerek kahverengi halkalar oluşturur. Lekelerin olduğu bölgelerde yapraklar sararabilir ve kuruyabilir. Çürüme belirtileri genellikle meyve sapına yakın bölgelerde başlar.

  FUSARİUM SOLGUNLUĞU

  Domates kök hastalıkları arasında yer alan Fusarium solgunluğu, Fusarium cinsi mantarlar tarafından oluşturulan bir bitki hastalığıdır. Fusarium solgunluğu domates bitkilerinin kök sistemine saldırarak su ve besin maddelerinin iletimini engeller, bu da bitkilerin solgunluk, yaprak dökümü ve genel zayıflama gibi belirtiler göstermesine neden olur. Domates kök hastalıkları tedavisi için mantar ilacı kullanılmalıdır

  FUSARİUM TEPE VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ

  Domates fidesi hastalıkları arasında Fusarium tepe ve kök çürüklüğü, Fusarium cinsi mantarların neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Bu hastalık domates bitkilerinin hem kök sistemini hem de gövdesini etkileyebilir.

  Domates fidesi hastalıkları, Kök çürüklüğü, köklerin çürüyerek su ve besin maddelerini alamaz hale gelmesine neden olurken, tepe çürüklüğü bitkinin gövde bölgesinde lekeler, solgunluk ve çürüme gibi belirtiler gösterir.

  VERTİSİLYUM SOLGUNLUĞU

  Verticillium solgunluğu, Verticillium cinsi mantarların neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Bu hastalık domates bitkilerinde yaygın olarak görülebilen bir sorundur. Verticillium solgunluğu, bitkinin köklerinden su ve besin almasını engeller ve genellikle yaprakların solması ve kuruması gibi belirtilerle sonuçlanır.

  ÇÖKERTEN (FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ)

  Domates fide kök çürüklüğü, Pythium veya Phytophthora cinsi suyun etkisiyle bitkilerin köklerini çürüten su kaynaklı bir mantar hastalığıdır. Bu hastalık özellikle fidelerin erken aşamalarında ve seralarda yaygın olarak görülür.

  Fide kök çürüklüğü, fidelerin kök sistemini etkileyerek su ve besin alımını engeller, bu da bitkilerin solgunluk, yavaş büyüme ve hatta ölüm gibi belirtiler göstermesine neden olur.

  ÇÖKERTEN (ANİ SOLGUNLUK)

  Domates bitkilerinde Pythium etmeni tarafından neden olan çökerten hastalığı, kök çürüklüğü olarak da bilinir.

  Bu hastalık, Pythium türü suya bağımlı funguslar tarafından tetiklenir ve toprakta aşırı nem koşullarında yaygın olarak görülür. Köklerde solgunluk, yumuşama ve çürüme görülür.

  TAVŞANGÖZÜ ÇÜRÜKLÜĞÜ

  Tavşangözü çürüklüğü, Phytophthora nicotianae adlı mantarın neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Bu hastalık özellikle domates ve patates bitkilerini etkiler.

  Tavşangözü çürüklüğü, bitkinin yaprakları, gövdesi ve meyvesi üzerinde lekeler, çürümeler ve dökülmeler oluşturarak bitkinin genel sağlığını olumsuz etkiler.

  ANTRAKNOZ

  Antraknoz nedir? Domateste antraknoz, Colletotrichum cinsi mantarların neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Bu hastalık, domates bitkilerinin yaprakları, meyveleri ve diğer bitki dokuları üzerinde lekeler oluşturarak bitkinin genel sağlığını olumsuz etkiler.

  KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ

  Domateste kök ve kökboğazı çürüklüğü, genellikle farklı mantarların neden olduğu bitki hastalıklarını ifade eder. Bu hastalıklar bitkinin kök sistemini ve kökboğazını etkiler, su ve besin alımını engelleyerek bitkinin büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkiler.

  BAKTERİYEL HASTALIKLARI

  Domates bitkisi hastalıkları , çeşitli bakteriyel hastalıklara duyarlı olabilir. Domateste yaygın olarak görülen bazı bakteriyel hastalıklar:

  BAKTERİYEL KARA LEKE

  Domates bitkilerinde Bakteriyel Kara Leke Pseudomonas syringae pv. adlı bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bakteriyel Kara Leke, genellikle domates bitkilerinin yaprakları, sapları ve meyveleri üzerinde siyah lekeler oluşturur. Lekeler, genellikle ortasında sarı bir halka bulundurur.

  BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI

  Domates bitkilerinde Bakteriyel Leke Hastalığı Xanthomonas euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans, X. gardneri bakterilerinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık genellikle domates bitkisinin yapraklarında başlar. Yapraklarda kahverengi veya siyah lekeler oluşur. Bu lekeler genellikle küçük başlar ve zamanla büyür. Yapraklar sararıp solgunlaşabilir.

  BAKTERİYEL KANSER

  Domates bitkilerinde Bakteriyel Kanser Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis adlı bakterinin sebep olduğu hastalıktır. Domates bitkileri çiçek devresine yaklaştığında alt yapraklardan itibaren solma başlar ve zamanla yukarı doğru ilerler.

  Bu solgunluğun bitkinin tek tarafında görülmesi ve solan yaprakların zamanla kuruması hastalığın tipik belirtisidir.

  DOMATES GÖVDE NEKROZU

  Domateste domates gövde nekrozu hastalığın en belirgin belirtisi, domates bitkisinin gövdelerinde doku ölümüdür. Bu nekroz, gövde boyunca kahverengi, siyah veya lekeli bölgeler olarak görülür.

  Gövde nekrozu, gövdeyi zayıflatarak bitkinin genel olarak burkulmasına ve kamburlaşmasına neden olabilir.

  BAKTERİYEL SOLGUNLUK

  Domateste bakteriyel solgunluk, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis adlı bakterinin neden olduğu ciddi bir bitki hastalığıdır. Domates bitkileri genellikle aniden sararır ve solgunlaşır. Özellikle yaprakların kenarları sararmaya başlar.

  BAKTERİYEL GÖVDE VE MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ

  Domateste bakteriyel gövde ve meyve çürüklüğü, bakterilerin neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Domateslerin altı neden çürür? Kalsiyum eksikliğinden dolayı çürümektedir. Aynı şekilde Domates çiçek burnu çürüklüğü de Bakteri kaynaklı değildir.

  Gövde çürüklüğü, domates bitkisinin gövdelerinde enfeksiyon sonucu doku ölümü ve çürüme belirtilerini içerir. Gövde zayıflar ve bitki yıkılabilir.

  Meyve çürüklüğü, domates hastalık çeşitleri meyvelerde enfeksiyon sonucu doku çürümesi ve deformasyonu belirtilerini içerir. Meyveler üzerinde kahverengi veya siyah lekeler gelişebilir.

  VİRÜTİK HASTALIKLARI

  Domates hastalıkları arasında yer alan Domates virüs hastalıkları, domates bitkilerini enfekte eden domates virüsü neden olduğu hastalıkları ifade eder. Domates hastalıkları ve ilaçları virüslerde bulunmamaktadır. Bu virüs hastalıkları şöyledir;

  DOMATES SARI YAPRAK KIVIRCIKLIK VİRÜSÜ

  Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (TYLCV), Beyazsinekler tarafından taşınarak bitkilerde zararlı olmaktadır. Yaprakların sararması ve kıvrılmasına neden olur. Bitkilerin büyümesi yavaşlar ve meyve olgunlaşması etkilenir.

  DOMATES MOZAYIĞI

  Domates mozaik virüsü (ToMV), domates bitkilerinde yaygın olarak görülen bir virüs hastalığıdır. En yaygın belirti, bitkinin yapraklarında mozaik benzeri bir desen oluşmasıdır. Bu desen genellikle hafif yeşil, koyu yeşil ve sarı lekelerin bir karışımını içerir. Yapraklar genellikle yukarı doğru kıvrılır veya bükülür.

  DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ

  Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV), yapraklarda benekler, çizgiler veya lekeler oluşturur ve bitkinin gelişimini engeller. Meyvelerde de renk değişiklikleri ve deformasyonlar görülebilir.

  DOMATES BENEK VİRÜSÜ

  Domates Benek Virüsü (Okabe), domates bitkilerinde ve meyvelerinde çeşitli belirtilere neden olabilir. Yapraklarda kahverengi veya mor lekeler benekler görülür. Yaprakların kenarları kıvrılır veya kıvrılır. Meyvelerde şekil bozuklukları ve çatlaklar oluşabilir.

  Renk değişiklikleri de gözlenebilir. Ayrıca çiftçilerimiz Domateste sarı benek hastalığı olarak bilmektedir ama sarı benek değildir.

  DOMATES KLOROZ VİRÜSÜ

  Domates Kloroz Virüsü (ToCV) domates bitkilerinde çeşitli belirtilere neden olabilir. Bitkilerin yaprakları sararır ve kloroz adı verilen sarı lekeler veya renk değişiklikleri gösterir.

  Yapraklarda kıvrılma, kabarcık oluşumu ve yaprakların rulo şeklinde büzülmesi gibi deformasyonlar meydana gelebilir. Meyvelerde renk değişiklikleri, şekil bozuklukları ve büyüme sorunları olabilir.

  DOMATES KAHVERENGİ KIRIŞIK MEYVE VİRÜSÜ

  Domateste Kahverengi Kırışık Meyve Virüsü (ToBRFV) domates bitkilerinde ve meyvelerinde belirgin belirtilere neden olabilir.

  En yaygın belirti, meyvelerde kahverengi lekeler ve kabartılarla birlikte kırışıklıklardır. Yapraklarda sararma ve kıvrılma gibi belirtiler de görülebilir.

  İPLİK YAPRAKLILIK VİRÜSÜ

  Domates İplik Yapraklılık Virüsü (TYLCV), domates bitkilerini enfekte eden ve ciddi zararlara neden olan bir bitki virüsüdür.

  Enfekte bitkilerin yaprakları sararır, kıvrılır ve küçülür. Meyvelerde renk değişiklikleri, deformasyonlar ve büyüme sorunları görülebilir.

  MİKOPLAZMA

  Mikoplazma, bitkileri enfekte eden bakteri benzeri mikroorganizmaların genel adıdır. Mikoplazmalar, domates bitkilerine de zarar verebilen bir grup zararlıdır.

  DOMATES ZARARLILARI NELERDİR?

  Domates hastalık ve zararlıları domates bitkilerini etkileyebilen birçok zararlı böcek türleri bulanmaktadır. Bu türler domateste verim ve kaliteyi düşürmektedir. Zararlıları şöyle açıklayabiliriz.

  KÖK UR NEMATODLARI

  Domateste kök ur nematodları, bitki köklerine zarar veren mikroskobik solucanlar olan nematodlar tarafından neden olunan bir bitki hastalığıdır. Bu nematodlar köklerde ur (şişlik) oluşturarak bitkinin besin ve su almasını engeller.

  KIRMIZI ÖRÜMCEKLER

  Domateste kırmızı örümcekler, özellikle seralarda ve sıcak hava koşullarında yaygın olarak görülen zararlılardır. Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) genellikle domates bitkilerine zarar veren türler arasında yer alır.

  Yapraklarının altında veya üstünde yaşayan bu örümcekler, bitki hücrelerinin içini emerek bitkinin yapraklarında soluk lekeler bırakır. Yapraklar sararır, kurur ve hatta dökülebilir.

  SARI ÇAY AKARI

  Domateste sarı çay akarı (Tetranychus ludeni), domates bitkilerine zarar verebilen bir örümcek türüdür. Bu zararlılar, bitkinin yapraklarına zarar vererek bitki sağlığını ve verimini olumsuz etkileyebilirler. Yaprakların üzerinde hafif sarı lekeler ve daha sonra yaprakların sararması görülebilir.

  DOMATES PAS AKARI

  Domates pas akarı (Aculops lycopersici), domates bitkilerine zarar verebilen bir akar türüdür. Bu zararlılar, domates yaprakları üzerinde beslenerek bitki sağlığını olumsuz etkileyebilirler. Yaprakların üzerinde sararma, kırmızımsı lekeler veya benekler görülebilir.

  YAPRAK GALERİ SİNEĞİ

  Domateste yaprak galeri sineği, domates yapraklarının içinde tüneller kazarak bitkiyi zayıflatabilir. Bu tüneller genellikle yaprağın üst yüzeyinde görülen açık renkli lekeler olarak kendini gösterir. Sineklerin zarar verdiği bölgelerde yapraklar sararabilir ve kuruyabilir.

  TEL KURTLARI

  Domateste tel kurtları (Wireworms), toprak altında yaşayan, kök ve yumru bitkileri gibi bitkilerin köklerine ve yumrularına zarar veren böceklerdir. Bu zararlılar, domates köklerine zarar vererek bitkinin besin ve su almasını engelleyebilirler. Köklerde hasarlar oluşur ve bu da bitkinin solgunlaşmasına, büyüme geriliğine ve verim kaybına neden olabilir.

  YAPRAK PİRELERİ VE YAPRAK BİTLERİ

  Domateste yaprak pireleri (Thrips) ve Domateste yaprak bitleri (Aphids) küçük boyutlu, yumuşak gövdeli böceklerdir ve bitkilerin yapraklarına ve sürgünlerine zarar verirler. Yaprak pireleri ve bitleri bitki yapraklarının alt yüzeylerinde beslenirler ve yaprakların sararmasına ve kıvrılmasına neden olabilirler.

  Yaprak pireleri ve bitleri , besin emdikleri yerlerde bal mumu benzeri bir sıvı salgılarlar. Bu sıvı, yaprak yüzeyinde parlak, yapışkan bir madde olarak görülebilir. Yapraklarda yapışkanlık nasıl geçer? Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen şekilde, uygun zamanda ve dozda kullanılmalıdır.

  BEYAZ SİNEK

  Domates bitkilerinde beyaz sinekler, uçucu böceklerdir ve yapraklar üzerinde veya altında gruplar halinde görülürler. Beyaz sinekler bitkilere zarar vererek bitki sağlığını olumsuz etkileyebilirler.

  Beyaz Sinekler, Yaprakların alt yüzeyinde veya üst yüzeyinde gruplar halinde bulunurlar. Beyaz sinekler bitkinin özsularını emerler ve yapraklarının üzerine bal mumu benzeri bir madde bırakabilirler

  BOZKURT

  Bozkurt larvaları başlangıçta bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini yemek suretiyle, ileriki dönemlerde yalnız geceleri beslenirler ve toprak yüzeyine yakın yerden, kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp kurumasına neden olurlar.

  TRİPSLER

  Domates bitkilerinde tripsler (Thrips), yaygın zararlı böceklerdendir. Bu küçük böcekler, bitkilerin yapraklarına, çiçeklerine ve meyvelerine zarar vererek hasara neden olabilirler.

  Tripsler, domates yapraklarına beslenirken küçük beyaz veya gümüş lekeler bırakabilirler. Bu lekeler zamanla genişleyebilir ve yapraklar üzerinde görünür hale gelebilir.

  YEŞİL KURT

  Domateste yeşil kurt, aslında “domates kurdu” veya “domates güvesi” olarak bilinen bir zararlıdır. Yeşil kurtlar, bitki yapraklarını delerek veya yiyerek zarar verebilirler. Bu, yapraklarda deliklerin ve zararlıların dışkılarının görülmesiyle anlaşılabilir. Olgunlaşmış domates meyvelerine saldırarak meyvelerde yaralar ve delikler oluştururlar.

  DOMATES HASTALIK VE ZARARLI MÜCADELESİ NASIL YAPILIR?

  Domates hastalık ve zararlılarıyla başa çıkmak için entegre bir yaklaşım benimsemek en etkili stratejidir. Bu, bitkilerinizi düzenli olarak izlemeyi, hastalık ve zararlıların erken teşhisini, önleyici tedbirleri ve gerektiğinde mücadele yöntemlerini içerir.

  KÜLTÜREL MÜCADELE

  Domates hastalıkları ile doğal mücadele etmenin en güzel yolu kültürel mücadele, kimyasal mücadele yöntemleri yerine bitkilerin sağlığını ve dayanıklılığını artırmayı amaçlar.

  • Hastalıklara ve zararlılara dayanıklı domates çeşitlerini seçin.
  • Domatesleri aynı yerde sürekli yetiştirmek yerine bitki dönüşümü uygulayın.
  • Bitki artıklarını temizleyin ve imha edin.
  • Kompost ve organik gübreler kullanarak toprak verimliliğini artırın..
  • Hastalık ve zararlılardan arındırılmış domates fidelerini kullanın.

  KİMYASAL MÜCADELE

  Domates hastalıkları ve zararlıları ile kimyasal mücadele, bitkilerinizi bu tür tehditlere karşı korumak ve verimi artırmak için kimyasal ilaçların kullanılması anlamına gelir.

  DOMATES İLAÇLARI

  İnsektisitler fungusitler ve nematositler olmak üzere 3 tane ilaç kullanmaktadır.

  • Kimyasal İnsektisitler: Zararlı böceklerle mücadelede kullanılan kimyasal ilaçlardır. Örneğin, beyaz sinekler, yaprak bitleri, bozkurtlar ve yaprak piresi gibi zararlılara karşı etkilidirler.
  • Kimyasal Fungisitler: Domateste mantar hastalığı tedavisi için kullanılan domates mantar ilacı kimyasal ilaçlardır. Domates mantar hastalıkları en yaygın hastalık grubu olup bitkilerden verim düşmesine neden olmaktadır Örneğin, mildiyö, külleme ve çökerten gibi hastalıkları kontrol etmek için kullanılır.
  • Kimyasal Nematositler: Kök ur nematodu gibi zararlı nematodlara karşı kullanılan kimyasal ilaçlardır. Toprakta yaşayan bu zararlılarla mücadelede etkilidirler.

  Sonuç olarak domates hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, sürekli dikkat ve önleme gerektiren bir süreçtir. Önleyici önlemleri uygulayarak ve düzenli gözlem yaparak domates hastalıkları sorunları erken tespit edebilir. Domates bitkisi hastalıkları etkili bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz.

  Domates yaprak hastalıkları yaprakların büyümesine karşı hassas olabilir. Domates kök hastalıkları farklı mantarların neden olduğu hastalık çeşididir domates kök hastalıkları tedavisi için sulama çok önemli bir faktördür dikkat edilmeli ve dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

  Domates fidesi hastalıkları çok sulamadan, yanlış gübrelemeden ve yabancı otların temizlenmemesi gibi faktörler hastalığa neden olmakladır. Domates hastalık çeşitleri ile mücadele etmek için domates hastalıkları ve ilaçları düzenli şekilde kullanılmalıdır.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Cafer Aşar

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×