Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  HAYVANCILIKTA KİMLİKSİZ HAYVAN DÖNEMİ SONA ERİYOR

  Tarım ve Orman Bakanlığı Son Dakika Haberler: Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, artık hayvanlar ‘tanımlı’ ya da ‘tanımsız’ olarak sınıflandırılacak. Değişiklikle ayrıca, kaybolan veya silinen kulak küpeleri için süre daraltılarak yetiştiricilerin bekleme süresi kısaltıldı.

  ARTIK HAYVANLAR TANIMLI YA DA TANIMSIZ OLARAK SINIFLANDIRILACAK

  Tarım ve Orman Bakanlığının göçer hayvanların tanımlanması ve nakilleri, koyun ve keçi türü hayvanlar ile sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin üç ayrı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Bakanlıkça hazırlanan ‘Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, ‘Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, ‘Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yürürlüğe girdi.

  Düzenlemelerle söz konusu hayvanların, ‘tanımlı’ ya da ‘tanımsız’ olmasına ilişkin yeni sınıflama getirildi.

  TESPİT EDİLEMEYENLERE ‘TANIMSIZ HAYVANLAR’ DENİLECEK

  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan değişikliklerle; Türkiye’de sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek; kulağı veya her iki kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlendi.

  Buna göre, daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanlar ‘tanımsız hayvan’ olarak kabul edilecek.

  Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edilemediği durumlarda, hayvan sahibinden taahhütname alınarak hayvanların tanımlanmamış kabul edilmesi ve idari para cezası uygulandıktan sonra yeni kulak küpesi uygulanarak hayvanların tanımlaması sağlanarak, yetiştiricilerin kayıt tutması ve izlenebilirlik seviyesi artırıldı.

  BEKLEME SÜRESİ KISALTILDI

  Hayvan sahiplerinin; düşen, kaybolan veya silinen kulak küpelerini geç bildirmeleri veya hatalı numara bildirmeleri nedeniyle mükerrer kulak küpe numaralı hayvanların ortaya çıkması önlendi.

  Böylece; düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren yenisinin takılması beklenmeden süresi daraltılarak yetiştiricilerin bekleme süresi kısaltıldı.

  Değişikliklerle yeni kurulan ve kurulacak olan yol kontrol noktalarında yapılacak kontrollerde tespit edilmesi muhtemel, yönetmelik hükümlerine uymayan hayvanların tespit edilmesi durumunda; idari veya adli süreçlerin uzaması, hayvanların yerinde karantinaya alınması işlemlerinde fiziki yer yetersizliği, yediemin konusunda sıkıntıların yaşanması, nakil süresinin uzaması ve hayvan refahına uyulamaması ile ilgili sorunların aşılması sağlandı.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×