Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  PAMUKTA FİYAT BEKLENTİSİ EN AZ 32 TL

  Tarım Dünyası: Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa şubesi 2023 yılı pamuk üretim maliyeti ve alım fiyatı beklentisini paylaştı.

  Şube başkanı Mustafa Yılmaz imzasıyla paylaşılan açıklamada, 2023 yılı kütlü pamuk üretim maliyetinin 23.02 TL olarak belirlediği, kütlü pamuk üretici satış fiyatının en az 32.22 TL’nin altında olmaması gerektiğine dikkat çekildi.

  PAMUK ÜRETİMİNİN YÜZDE 40’I ŞANLIURFA’DAN KARŞILANIYOR

  Türkiye’de 2022 yılında 5,5 milyon dekarda 2,75 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmış olup, bunun karşılığında 860 bin ton lif pamuk üretimi gerçekleşmiştir. Bu yıl sadece Şanlıurfa’da yaklaşık 2.000.000 dönümden 1.000.000 ton kütlü, 400 bin ton lif üretimi beklenmektedir. Bu da Şanlıurfa’nın Türkiye pamuk üretiminin %40’ı üretmesi demektir.

  Bununla birlikte, bu sezonda küresel ve ulusal ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon etkisiyle üretim maliyetlerinin olağanüstü ölçülerde artmasına karşılık ürün fiyatlarındaki artışın maliyetlere oranla sınırlı kalmasının pamuk üretim bilançosunda daralmaya yol açtığı belirtiyor. Bu nedenle gelecek sezonda, eğer gerekli destekleme yapılmayacak olursa, ekim alanları ve üretimin mevcut değerlerini korumasının mümkün olmayacağı öngörülüyor.

  Dünyada ve ülkemizde stratejik bir ürün olan pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayisinin; lifi ile tekstil sanayisinin çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin; linteri ile de kâğıt sanayisinin hammaddesi durumundadır. Petrole alternatif olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, giderek artan miktarda biodizel üretiminde de hammadde olarak kullanılmaktadır.

  Pamuk bitkisi yüksek katma değeri olan bir ürün. Asıl ve yan ürünleriyle otuz kadar sanayiye ham madde sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  Birçok sektörün hammaddesi konumundaki pamuğun üretimini mutlaka arttırmamız gerekmektedir.

  2022’DE PAMUK İTHALATINA 2,58 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK

  Türkiye son 20 yılda tarımsal anlamda dışa bağımlılığını sürekli artırarak 2022 tarımsal ürünlerde yaklaşık 27.848 milyar dolar ithalat yapmıştır, sadece pamukta 2,58 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. Oysa düzgün tarım ve destekleme politikalarıyla pamuk üretimimizi artırıp 2,58 milyar doları kendi ülkemizde kalacak ve çiftçi üretimini daha da fazlalaştıracaktır.

  Üreticinin üretime devam edebilmesi için maliyetin esas unsurları olan tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel unsurların sübvanse edilmesi artık kaçınılmazdır. Çiftçinin önünü görebilmesi için ürünün alım garantisinin olması gerek ve taban fiyatın hasattan önce belirlenmesi gerekiyor.

  PAMUK ALIM FİYATI EN AZ 32.22 TL OLMALI

  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube olarak, 2023 yılı kütlü pamuk kilogram maliyetini yaptığımız maliyet analizine göre 23.02 TL olarak belirledik.

  Üretim maliyetlerinin bir yılda yüzde 200-300 artış göstermesinden dolayı kütlü pamuk üretici satış fiyatının en az 32.22 TL’nin altında olmaması gerekiyor. 160 kuruş olan pamuk prim desteğinin ise en az 250 kuruş olması artan maliyetlerden dolayı kaçınılmazdır.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×