Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  TARIMDA GENÇ NÜFUS AZALIYOR

  Son Dakika Tarım Haberleri: Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: “Ülkemizde tarım nüfusu yaşlanıyor” dedi.

  Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıtlarına göre, Türkiye’deki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57,7, kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1.

  “ÇİFTÇİLERİN YAŞ ORTALAMASI 58,1”

  “Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkiliyor. Genç nüfus sürekli azalıyor ve kırdan göçüyor, köyler yaşlı nüfusa kalıyor. Fevkalade olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. Yaşlı çiftçiler emekli olunca sofralarımıza kim yemek koyacak? Bunu iyi düşünmeliyiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıtlarına göre, Türkiye’deki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57,7, kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1’dir” ifadelerini kullandı.

  TARIMDA ÇALIŞAN NÜFUS YAŞLANIYOR

  Tarım Dünyası: Türkiye’de tarım işçileri hakkında bilgi veren Bayraktar: “Verilerimize göre ülkemizde güncel çiftçi sayısı 5 milyon 162 bindir. Bunun yüzde 82’sini erkekler ve yüzde 18’ini ise kadınlar oluşturuyor. Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 34’lük kısmı 65 yaş ve üzeri, 34,6’lık kısmı ise 50 ila 64 yaş arasındadır. Çiftçilerimizin yüzde 26,4’ü 33-49 yaş arası, yüzde 3,8’i 25-32 yaş arası ve yüzde 1’i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye’de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanlar içinde yüzde 4,8’e tekabül ediyor” diye konuştu.

  AB ÜLKELERİ ÇİFTÇİYE BÜTÇE AYIRIYOR

  Diğer dünya ülkelerinden örnekler veren Bayraktar: “Dünya genelinde de tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamalarına bakıldığında tarım nüfusunun yaşının yüksek olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan bir raporda, tarımla uğraşan kişilerin ortalama yaşı 58 olarak belirlendi. Tarım sektöründe 35 yaşın altında çalışanlar sadece yüzde 6, 65 yaşın üzerinde çalışanların oranı ise yüzde 33’tür. Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bulgular görülüyor. Tarımla uğraşanların üçte birinden fazlası 65 yaşın üzerindedir. Ülkemiz tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakaladı. Yakın zamanda Kanada, çiftçilerinin yüzde 40’ının 10 yıllık süreçte emekli olacağını ve gıda arz güvenliği için 2033 yılına kadar 30 bin çiftçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 40 yaşını geçmemiş çiftçilere doğrudan gelir ve yatırım destekleri şeklinde zorunlu olarak bütçe ayırıyor” şeklinde konuştu.

  KÖYDEN KENTE GÖÇ DEVAM EDİYOR

  Tarımdan Haberler: Köyden kente göçlerin devam ettiğini söyleyen Bayraktar: “Kentlerde yaşanan ekonomik, sosyal gelişme, kırsala çok geç yansıdı. Hala kırsalda gelir seviyesi ülke ortalamasının üçte biri dolaylarındadır. İş arayışı, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama isteği, eğitim, sağlık imkanlarından iyi bir şekilde yararlanma beklentisi, sosyal güvence arayışı, sosyal statü kazanma, teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerden yararlanma isteği gibi nedenlerle köyden kente yoğun göç dalgaları yaşanmaya devam ediyor. Bu durumu tersine çevirmek elimizdedir” ifadelerine yer verdi.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×