Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  TİM’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK 

  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı” açıkladı. 12 ana hedefin yer aldığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın hedefleri arasında; doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışıyla, Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka haline getirmek ve sıfır atık projesini tarım ve hayvancılık sektörüne taşımak gibi öncelikler var.

  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi öncülüğünde hazırlanan 12 ana hedefin yer aldığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın hedeflerinden biri olan ‘Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı İstanbul’da bir otelde düzenlediği tanıtım toplantısı ile paylaştı.

  TİM Başkanı İsmail Gülle, “Tarım ve hayvancılık sektörümüz büyük bir vizyonla sürdürülebilirlik eylem planımız çerçevesiyle aksiyon alan ikinci sektörümüz oldu. İnşallah tüm bu çalışmalar neticesinde, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde belirlediğimiz sektörel hedeflere hep birlikte ulaşacağız.” dedi.

  İhracat Birlik Başkanları’nın ve Sektörler Konseyi Üyeleri’nin de katıldığı toplantıda, “Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın ana hedefleri ve yol haritası İsmail Gülle tarafından kamuoyuna açıklandı. Plan kapsamındaki hedefler ise Tarım ve Hayvancılık Sürdürebilirlik Komitesi, Tarımsal Üretim, Tarımsal ve Hayvansal Üretim, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Tedarik Zinciri-İşleme-Paketleme, İklim, İnsana Yakışır İş, Su ve Enerji, Kamu ve STK Ortak Çalışma Platformu, Döngüsel Ekonomi gibi 10 ana başlık altında belirlendi.

  Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporunda en iyi senaryoya göre küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, kentsel alanlarda yaşayan 350 milyondan fazla insanın artan kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı yaşayacağını, küresel GSYH’nin yüzde 10 azalmasının beklendiğini dile getirdi. En kötü senaryoya göre ise küresel ısınmanın 4 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10-30 seviyesinde küçüleceği ve küresel GSYH’nin yüzde 23 azalacağı gibi vahim senaryolarının öngörüldüğünü bildiren Gülle, G20 İklim etkileri Raporu’nda ise tarımsal kuraklıkların, orman yangınlarının, kıyı taşkınlarının ve kasırgaların daha sık görülen bir durum haline gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

  İklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların etkilerini azaltmak için Türkiye’nin en büyük ticari partnerlerinden Avrupa Birliği’nin ciddi önlemleri hayata geçirdiğini belirten Gülle, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim politikasını merkeze alan kritik strateji ve hedefler içeriyor. Bu anlamda Yeşil Mutabakat, AB’ye ihracat gerçekleştiren KOBİ’lerimiz için hem fırsat hem de tehditleri barındırıyor. Bu bilinçle, ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek’ mottosu ile hazırladığımız, 12 ana hedeften oluşan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’mızı 21 Haziran’da kamuoyu ile paylaşmıştık.” dedi.

  “SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA SİSTEMİNİN İNŞASI İÇİN TÜM GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

  TİM Başkanı Gülle, hedeflerinden ilkinin, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi ve sektörel eylem planları oluşturmak ve kamu istişare mekanizmasını sağlamak olduğunu aktararak, “Bu kapsamda, ilk sektörel eylem planımızı 12 Temmuz 2021 tarihinde tekstil sektörümüz için açıkladık. Tekstil sektörümüzün öncülüğündeki bu hamleyle tüm ihracatçı sektörlerimizi teşvik ederek her bir sektörümüz için eylem planlarını hayata geçireceğimizi söylemiştik. TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitemizin ilk toplantısını 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Bugün tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik duyuracağımız eylem planımızın da ihracat ailemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

  Dünya nüfusundaki artışla birlikte artan tarımsal ve endüstriyel talebin, iklim değişikliğiyle birleşmesiyle büyük sorunlara yol açacağına dair her gün daha fazla bilimsel çalışmaya tanık olduklarını belirten Gülle, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Tarladan Çatala stratejisi de doğrudan bu sorunları hedef almaktadır. Tarladan Çatala Stratejisi, sürdürülebilir gıda üretimi, sürdürülebilir gıda işlemesi ve dağıtımı, sürdürülebilir gıda tüketimi, gıda kayıp ve israfının önlenmesini içermektedir. TİM olarak, sürdürülebilir tarım ve gıda sisteminin inşası için tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

  2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ihracatın, yüzde 22 artışla 29,7 milyar dolara ulaştığına, bu sektörün AB ülkelerine olan ihracatının 7,8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 2 milyar dolar olduğuna dikkati çeken İsmail Gülle, şöyle devam etti:

  “Yani tarım ve hayvancılık ürünlerimizin üçte birini Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu oran fındıkta yüzde 80, kuru meyvede yüzde 59, meyve sebze mamullerinde yüzde 50, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 26 seviyesinde. Avrupa pazarının ve Yeşil Mutabakat’ın tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için önemi gayet açık. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayınlandığı ilk günden bu yana ihracatçılarımızı yeşil dönüşüm ve Yeşil Mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok etkinlik ve eğitim programı düzenledik. Bunlardan biri de Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirerek ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla ilkini Marmara bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı’. Genel olarak yıl içerisinde tüm bölgelerimize yönelik eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz.”

  TİM’in yakında yayınlanacak İhracat 2022 Raporu’nda odak konusuna Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizmasını ve ihracata etkilerini yerleştirdiklerini kaydeden Gülle, “Sektörel bazda analizleri de içeren raporumuzu, önümüzdeki günlerde basına tanıtıp ihracatçılarımızla paylaşacağız. İhracatımızı yeşil ekonomik dönüşüm sürecinden maksimum faydayla çıkarmak adına çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

  GÜLLE: DOĞAYI VE ÇEVREYİ ÖNCELEYEN BİR ÜRETİM ANLAYIŞINA DAVET EDİYORUM

  TİM Başkanı Gülle, gıdada sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini benimsemek, gezegenle uyumlu ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için topyekûn bir hareketin şart olduğunu vurgulayarak, sanayicileri, üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları doğayı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışına davet etti.

  Gülle, “Gelin, tarımda vahşi sulamayı azaltalım. Damla sulama yöntemine geçelim, atık suların geri kazanımı ve kullanımına öncelik verelim. Sentetik gübreden organik gübreye geçelim. Üretimde fosil yakıtların kullanımını azaltalım. Ürün rotasyonu ve biyoçeşitliliği teşvik edelim. Organik tarımı yaygınlaştıralım, yerel üretimi artıralım. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin boynunun borcu.” ifadeleri kullandı.

  “TÜRKİYE’Yİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA MARKA ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ”

  TİM ve ihracatçı birlikleri olarak sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış oldukları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını kaydeden İsmail Gülle, “Tarım ve hayvancılık sektörümüz bugün büyük bir vizyonla ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’mız çerçevesiyle aksiyon alan ikinci sektörümüz oldu. İnşallah tüm bu çalışmalar neticesinde, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde belirlediğimiz sektörel hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Bu vizyonu ortaya koyarak sürdürülebilirlik başlığında önemli atılımlar yapan sektörümüzü tebrik ediyorum. Eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz.” diye konuştu.

  “SIFIR ATIK PROJESİ’Nİ İHRACATIMIZDAKİ TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE TAŞIYACAĞIZ”

  Yaş Meyve Sebze Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ise tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdürülebilir gıda sistemlerinin devamı için pestisitlere ve antimikrobiyallere olan bağımlılığın ve aşırı gübre kullanımının azaltılmasının ayrıca organik tarımın artırılmasının ve hayvan refahını iyileştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

  Mutlu, “Bu eylem planı kapsamında ‘Sıfır Atık Projesi’ni ihracatımızdaki tarım ve hayvancılık sektörüne taşıyacağız. Bu sektörde imalat ve ihracat yapan kişilerin ‘Kurumsal Karbon Ayak İzini Bilimsel Yöntemlerle Ölçmesini’ teşvik ediyor olacağız. İlgili sektörde hammadde üretim ve işleme sırasında yoğun su tüketiminin en aza indirilmesi adına tekniklerin geliştirilmesi, teşviklerle desteklenmesi ve izlenerek mevzuatlar çerçevesinde denetlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×