Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  İNTANSİF TARIM NEDİR? (YOĞUN TARIM) UYGULAMA YÖNTEMLERİ

  İntansif tarım bir diğer adıyla yoğun veya yaygın tarım, modern tarım yöntemlerinin tamamının kullanıldığı tarım çeşididir. Hayvan veya insan gücüyle değil makineleşmeyle ürün eldesi vardır. Toprağın yapısı, türü ve durumuna bağlı olarak birim alandan maksimum verim almayı amaçlayan bir yöntemdir. Maliyeti yüksek olduğu için özellikle gelişmiş ülkelerde görülür.

  İNTANSİF TARIM ÖZELLİKLERİ NEDİR?

  İntansif tarım özellikleri tarım arazilerini verimli kullanmak adına büyük önem taşımaktadır. İntansif tarım yapmak isteyen üreticiler intansif tarım özelliklerini araştırıp öğrenmek zorundadır.

  • İntansif tarım yönteminde yoğun olarak gübreleme, sulama, zirai ilaç kullanımı bulunmaktadır.
  • Temel amaç ise birim alandan yüksek verim almaktır.
  • Nadasa bırakma işlemi intansif tarım metodunda kullanılmaz.
  • 1960 yılından sonra intansif tarım, dünyada “Yeşil Devrim” adı altında büyük gelişmelere neden olmuştur.
  • Tarım arazilerinin nüfusa göre yeterli olmadığı gelişmiş ülkelerde, yaygın olarak yoğun tarım kullanılır.
  • Yoğun tarım metodunda zamandan ve iş gücünden tasarruf vardır.
  • Maaliyeti yüksek olsada teknoloji ve bilimin etkisi altında yapılan üretim şeklidir.
  • Ülkemizde intansif tarım metotları; Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır.
  • Dünyada ise tarım konusunda devrimleşen Hollanda ve Danimarka da uygulanmaktadır.

  İNTANSİF TARIM NASIL YAPILIR?

  Ülkemizde bulunan Akdeniz ve Ege bölgesinde teknolojiye kolay erişilebilirlik vardır. Bu sayede de intansif tarım sadece bu iki bölgede yapılır. Arazi koşulları engeli veya elverişsiz olmadığı için intansif tarım metotlarıyla üretim kolay hale gelir. Bölgeler genel olarak kurak olmadığı için yetiştireceğimiz bitkilerin su ihtiyaçları kolaylıkla karşılanır.

  İntansif tarım metodunda üretim tamamen sistemsel bir düzen içinde ilerler. Yapılan bütün işlemler makineler yardımıyla kolay ve zahmetsiz olarak gerçekleşir. Bunun yanı sıra kullanılan tohum, gübre veya zirai ilaçlar tamamen elde edeceğimiz ürünleri iyileştirici ve verim artırıcı özelliktedir.

  TÜRKİYE’DE İNTANSİF TARIM FAALİYETLERİ

  Türkiye’de intansif tarım faaliyetleri gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Özellikle intansif tarım faaliyetleri arasında bulunan gübreleme ülkemizde kullanımı yaygın hale gelen bir yöntemdir. Bunlar arasında kimyasal gübre üretimi ve tüketimi konusunda yaşanan büyük sorunlar vardır. Gübreleme işleminin getirdiği verim artışının yanı sıra yanlış ve fazla gübre kullanımından kaynaklı verim düşüşleri görülmektedir

  Ülkemizde yaşanan intansif tarım faaliyetleri adı altında yapılan bilinçsiz birçok kullanım vardır. Bunlardan birisi de aslında üreticilerin yetiştirdikleri ürünleri korumak adına kullandıkları zirai ilaçlardır. Bilinsiz veya fazla kullanımında ortaya çıkan çevre kirlilikleri ve toprağa verilen zarar oldukça fazla olmaktadır. Ülkemiz adına ise bu faaliyetlerin daha yararlı olması için bilgili ziraat mühendisleri yetiştirmesi gerekmektedir.

  İNTANSİF TARIMIN FAYDALARI

  İntansif tarımın faydaları günümüz şartlarında önemli yere sahiptir. İntansif tarımın faydaları;

  • İnsan gücüne duyulan ihtiyacı makineler karşılamaktadır ve bu nedenle zamandan tasarruf vardır.
  • İntansif tarım metodunda kullanılan tohumlarda ıslah çalışmaları yapılmış olup kaliteli ürün eldesi vardır.
  • Yoğun tarımda ürünlerde zarara yol açan etmenler için mücadele yöntemleri vardır. Ürün kayıpları minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.
  • Nadas üretimi fazla tercih edilmediği için üretimde süreklilik vardır.
  • Dünya nüfusunun giderek artması üretimde yüksek verim ihtiyacını doğurmuştur. İntansif tarım ise bu amaçla oldukça faydalı bir yöntemdir.

  İNTANSİF TARIM VE EKSTANSİF TARIM FARKI

  Herhangi bir işletmede tarım yapmadan önce intansif tarım ve ekstansif tarım farklarını bilerek ve bizim için hangisi daha uygunsa onunla işe başlarız. İntansif tarım ve ekstansif tarım farkları oldukça fazladır.

  • İntansif tarımda modern yöntemler kullanılırken ekstansif tarımda ilkel yöntemler kullanılır.
  • Yoğun tarımla üretilen ürünler dış pazarlarda satılırken ekstansif tarımda temel ihtiyaçları karşılamak için üretim yapılır.
  • İntansif tarım ve ekstansif tarım arasındaki en büyük fark birim alandan elde edilen verimdir.
  • Yoğun tarım metotlarında bulunan gübreleme, sulama veya zirai ilaç kullanımı ekstansif tarımda yoktur.
  • İntansif tarımda insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça azdır ama ekstansif tarım tamamen insan gücüyle yapılır.
  • Ekstansif tarım gelişmemiş ülkelerde, intansif tarım ise daha çok gelişmiş ülkelerde yapılır.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×