Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR? İLKELERİ VE YÖNETİMİ

  Su ürünleri yetiştiriciliği veya akvakültür olarak bilinen bu su ortamında yaşayan çeşitli su ürünleri hem hayvansal hem de bitkisel türlerinin kontrol altında üretilmesi ve yetiştirilmesidir.

  Deniz ve tatlı su balıkçılığı yapılan alanlarda balık, karides, midye gibi çeşitli su canlıları bulunmaktadır. Kültür balıkçılığı doğal popülasyonların korunması ve besin kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir yetiştiriciliktir.

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?

  M.Ö. 2000 yılında su ürünlerinin Çin’de yetiştirilmeye başlandığı düşünülmektedir. Su ortamında yaşayan çeşitli su ürünleri türlerinin insanlar tarafından kontrol altında üretilmesi ve yetiştirilmesidir.

  Bu yetiştiricilik hem doğal ortamlarında hem de yapay ortamlarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Örnek olarak denizler, göller, nehirler veya özel tasarlanmış su ürünleri çiftlikleri gibi su ortamları kullanılır.

  Akvakültür , doğal kaynakların sınırlı veya yetersiz olduğu zamanlar da avcılık yapılamayacağı zaman hızla büyüyen dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir alternatif haline gelmiştir. Örnek olarak balık istiridye gibi su ürünleri yetiştirilebilir.

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR NELERDİR?

  Su ürünleri yetiştiriciliği, çeşitli zorluklarla karşılaşabilen bir faaliyettir. Bu sorunlar yetiştirilen ürünlerin kalitesini etkilemektedir ve bu sorunlar için önlemler alınmalıdır. Yetiştiriciliğin yapıldığı alanlarda hastalık zararla veya su kirliliği en büyük sorunlardandır başlıca sorunlar şöyledir;

  • Su Kalitesi Sorunları
  • Hastalıklar ve Parazitler
  • Besleme ve Yem Maliyetleri
  • Genetik Sorunlar
  • Çevresel Etkiler
  • Sosyal ve Toplumsal Etkiler
  • Pazarlama ve Ticaret
  • İklim Değişikliği

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR? İLKELERİ NELERDİR?

  Su ürünleri yetiştiriciliğine başlamadan önce, yetiştireceğiniz türler hakkında araştırma yaparak türe karar verip ona göre işletmeninizi planlamak önemlidir.

  Tür seçimi, yetiştirme alanının belirlenmesi ve işletmenin büyüklüğü gibi faktörler kurulacak tesis için önemli başlangıç noktalarıdır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamaları ve ilkeleri:

  • Tür Seçimi
  • Tesis Alanı Seçimi
  • Su Kalitesi Yönetimi
  • Yavru Temini
  • Genetik Yönetim
  • Hastalık Kontrolü
  • Besleme ve Yem Yönetimi
  • Çevre ve Atık Yönetimi
  • Hasat ve Pazarlama

  TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ POTANSİYELİ

  Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili göl ve nehirleriyle zengin olan su ürünleri üretimi noktasında çok iyi bir konumdadır. Denizlerimiz ve iç sularımızın alanları neredeyse tarım alanlarına yakındır. Buna bağlı olarak su ürünleri kaynaklarını verimli ve doğru bir şekilde aktif halde kullanmamız gerekmektedir.

  Türkiye’nin sahip olduğu geniş su kaynakları iklim ve coğrafi koşulların uygunluğu su ürünleri yetiştirileceği için çok yüksek bir potansiyele sahiptir. 2020 TÜİK verilerine göre ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı anlardan toplam 421.411 ton su ürünleri yetiştirildiği görülmektedir.

  Türkiye’deki su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeli şu şekilde özetlenebilir: Ülkemizde deniz ürünleri yetiştireceği Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde değeri yüksek balık türleri olan çipura, levrek, orkinos gibi balık türleri yetiştirilmektedir. Türkiye’nin iç su kaynaklarının açısından çok zengin olan bir ülke olduğu için baraj ve göllerde bunun yanında nehirlerde tatlı su balıkçılığı yapmak çok uygundur.

  Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği en çok nerde yapılır diye sorulsa hiç şüphesiz herkesin aklına Karadeniz sahilleri gelir. Karadeniz sahilleri ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.

  Bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için sürdürülebilir yönetim, teknoloji kullanımı, eğitim ve bilgi paylaşımı gibi alanlara yatırım yapılması önemlidir. Aynı zamanda, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi, sektörün geleceği için önemlidir

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KAPSAMI

  Su ürünleri yetiştiriciliğinin kapsamı su ortamında yaşayan çeşitli su ürünlerini belirli kontrol ve gözetim altında insanlar tarafından tesislerde üretilmesi ve yetiştirilmesidir.

  Su ürünleri yetiştiriciliği veya Akvakültür, su ortamında yaşayan çeşitli hayvan ve bitki türlerinin kontrollü koşullar altında üretilmesi ve yetiştirilmesi işlemidir.

  DENİZ ÜRÜNLERİ

  • Balıklar: Levrek, çipura, orkinos, somon gibi türler.
  • Karidesler: Beyaz karides, kara karides gibi türler.
  • İstiridye ve Midye gibi kabuklu deniz ürünleri.

  TATLI SU ÜRÜNLERİ

  • Balıklar: Alabalık, sazan, somon, turna gibi türler.
  • Yumuşakçalar: Yengeç, sucul böcekler gibi organizmalar

  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ

  Su ürünleri yetiştiriciliğine büyük önem verilmesi gerekmektedir çünkü su ürünleri insanlar tarafından tüketildiği için çeşitli sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde gittikçe su ürünleri tüketime artmaktadır su ürünleri yetiştiriciliği çeşitli sosyal ekonomik ve çevresinden açılardan da büyük öneme sahiptir.

  Su ürünleri yetiştiriciliği sadece ticari amaçlarla değil, aynı zamanda besin güvenliğini sağlamak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve doğal popülasyonları korumak amacıyla da yapılabilir. Su ürünleri yetiştiriciliğinin önemini açıklayan bazı başlıklar vardır bunları şöyle sıralayabiliriz.

  • Gıda Güvencesi
  • Ekonomik Katkı başka
  • Doğal Popülasyonların Korunması
  • Sürdürülebilirlik
  • Protein Kaynağı
  • İhracat ve Ticaret
  • Çevre ve Ekosistem Koruma
  • Kırsal Kalkınma

  Su ürünleri yetiştiriciliğinin önemini açıklayan bu başlıklar insan sağlığını ve beslenmesini için sürdürülebilir bir üretimin yapılması gerektiğini ve kırsalda yaşayan insanların kalkınmasını sağlayarak bunları ihracat ile ülkemiz ekonomisini katkı sağlanması planlanmalıdır. Ayrıca çevreyi ve ekosistemi koruyarak doğru yönetim ve bilimsel araştırmalar ile sürdürülebilir bir üretim yapmamız mümkündür.

  SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR BALIKÇILIĞI NEDİR?

  Balık yetiştiriciliği, dünya genelinde artan protein ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik, çevresel etkilerin yönetimi ve sağlık standartlarının korunması gibi konuların dikkate alınması gereklidir.

  Sürdürülebilir kültür balıkçılığı, balık yetiştiriciliğinin sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle yapılmasıdır. Doğal kaynakları etkili kullanma ve ekonomik sürdürülebilirlik gibi faktörlerle ekolojik dengeyi koruması önem arz etmektedir sürdürülebilir bir kültür balıkçılığı için bazı temel prensipler vardır.

  Sürdürülebilir kültür balıkçılığının temel prensipleri şunlardır:

  • Doğal Kaynakları Etkili Kullanım
  • Çevresel Duyarlılık
  • Genetik Çeşitlilik
  • Hastalık ve Parazit Kontrolü
  • Toplumsal ve Ekonomik Etki
  • Yönetim ve İzleme

  Bu gibi temel prensipler sürdürülebilir kültür balıkçılığında su tüketimini koruyarak enerjileri optimize etmesi ve ıslah programlarıyla genetik çeşitliliği korumaya çalışılması, ekonomik ve sosyal boyutların yerel veya genel istihdam yaratması ülke ekonomisine katkı sağlaması. Düzenli izleme ile veri analizi ve bilimsel araştırmalara yardımcı olması gibi temel özellikleri barındıran temel prensipler ortaya çıkmıştır.

  Sonuç olarak su ürünleri yetiştiriciliği, geleneksel avcılığın ve kültür balıkçılığı sınırlı olduğu durumlarda, artan dünya nüfusunu beslemek için deniz veya tatlı su balıkçılığı su ürünleri ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip önemli bir yöntemdir. Bu yöntem, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için önemli bir araçtır ve balık türlerinin gelecekte de nesillerinin devamını sağlama çabasını destekler.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Cafer Aşar

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×