Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  TARIM DANIŞMANLARININ BAKANLIKTAN TALEPLERİ VAR

  Tarımdan Haber: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Kars İl Başkanı Selçuk Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’na taleplerini aktardı. Bu talepleri; tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tarımsal işletmelere, tarımsal üretim, işletme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştığı problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olunmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri olarak ifade etti.

  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık; Yönetmelik, Uygulama Esasları güncellenmelidir.

  Tarım danışmanlarının yıllara ve uzmanlaşma durumlarına göre kariyer basamakları tanımlanmalıdır.

  Tarım danışmanlarından kesilen vergiler, alınan teminatlar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi tarafından alınan parasal bedeller iade edilmeli ve kaldırılmalıdır.

  İl Teknik Komitelerinde, tarım danışmanlarını temsilen bir Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği temsilcisi dâhil edilerek iş birliği artırılmalıdır.

  Tarım danışmanlarının hizmet verdikleri işletmelere ait TBS, ÇKS, AKS, TÜRK-VET vb. bakanlık kayıt sistemleri girişi ve işlem yapma yetkisi tanımlanmalıdır.

  Belediyeler, özel idareler ve köy idarelerinde, tarım danışmanı istihdamı zorunluluğu sağlanmalıdır.

  Tarım danışmanlarının IPARD destekleri, KKYDP destekleri, sübvansiyonlu krediler, KOSGEB destekleri, TKDK destekleri ve kalkınma ajansları destekleri için proje hazırlanması ve proje yönetimi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlanmalıdır.

  Tarım danışmanları uzmanlık alanlarına göre İl/İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nde eğitim faaliyetleri çeşitlendirilerek artırılmalıdır.

  Tarım danışmanlığı sisteminin bürokratik işlemleri azaltılması için Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi çağın teknolojik yapısına uygun tasarlanıp güncellenmelidir.

  Tarım danışmanlarının geleceğe güvenle bakabilmeleri ve mesleklerine sahip çıkmaları için ekonomik, kültürel ve sosyal hakları günümüz şartlarına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eş güdümünde güncellenmelidir.

  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği (TYDD) Avrupa Birliği Sosyal Şartı hükümleri gereğince insan onuruna yakışır, kamuda çalışan dengi bir kamu personeli maaşı baz alınarak yeni bir destekleme modeli oluşturulmalıdır.

  Yeminli Tarım Müşavirliği Sistemi bir an önce hayata geçirilmeli, tarım danışmanları ile ilişkilendirilmelidir.

  Bu maruzatımızın hoş görülmesi başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer birimlerin değerlendirilmesi ile birlikte saygılarımla kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×