Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİREN TARIM DEVRİMİ

  Yıllar yıllar önce insanoğlu avcı – toplayıcı olarak hayatını sürdürüyordu. Tarım Devrimi ile avcılıktan hayvancılığa, toplayıcılıktan bitki yetiştiriciliğine geçiş süreci başladı ve ilk buğday, arpa ve pirinç çeşitleri ortaya çıktı.

  Hem toprak hem insan için büyük adım olan Tarım Devrimi ile göçebe yaşam tarzından kurtulan insanoğlu, sanayiden yapay zekaya birçok gelişime tarım ile başladı.

  Tarım Devrimi olarak da adlandırılan Neolitik Devrim, insanlık tarihinde küçük, göçebe avcı-toplayıcı gruplarından daha büyük, tarımsal yerleşimlere ve erken uygarlığa geçişi işaret etti. Neolitik Devrim, insanların ilk kez çiftçiliğe başladığı Orta Doğu’nun bumerang şeklindeki bir bölgesi olan Bereketli Hilal’de MÖ 10.000 civarında başladı. Kısa bir süre sonra, dünyanın diğer bölgelerindeki Taş Devri insanları da tarım yapmaya başladı. Medeniyetler ve şehirler, Neolitik Devrim’in yeniliklerinden doğdu.

  NEOLİTİK ÇAĞ NEDİR?

  Neolitik Çağ bazen Yeni Taş Devri olarak adlandırılır . Neolitik insanlar , son Buz Devri’nde küçük avcı-toplayıcı gruplarında marjinal bir varoluşa sahip olan daha önceki Taş Devri ataları gibi taş aletler kullandılar .

  Avustralyalı arkeolog V. Gordon Childe, 1935’te insanların bitki yetiştirmeye, yiyecek için hayvanları yetiştirmeye ve kalıcı yerleşimler kurmaya başladığı radikal ve önemli değişim dönemini tanımlamak için “Neolitik Devrim” terimini kullandı.

  Tarımın ortaya çıkışı, Neolitik insanları Paleolitik atalarından ayırdı. Modern uygarlığın birçok yönü, insanların topluluklar halinde birlikte yaşamaya başladığı tarihte bu ana kadar izlenebilir.

  TARIM DEVRİMİNİN NEDENLERİ

  İnsanları yaklaşık 12.000 yıl önce çiftçiliğe başlamaya yönlendiren tek bir faktör yoktu. Neolitik Devrim’in nedenleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermiş olabilir. Dünya, yaklaşık 14.000 yıl önce, son Buzul Çağı’nın sonunda bir ısınma eğilimine girdi. Bazı bilim adamları, iklim değişikliklerinin Tarım Devrimi’ni tetiklediğini teorize ediyor.

  Batıda Akdeniz, doğuda Basra Körfezi ile sınırlanan Bereketli Hilal’de , ısındıkça yabani buğday ve arpa da yetişmeye başladı. Natufianlar olarak adlandırılan Neolitik öncesi insanlar bölgede kalıcı evler inşa etmeye başladılar.

  Diğer bilim adamları, insan beynindeki entelektüel ilerlemelerin insanların yerleşmesine neden olabileceğini öne sürüyorlar. İnsan uygarlığının ataları olan dini eserler ve sanatsal imgeler, en erken Neolitik yerleşim yerlerinde ortaya çıkarılmıştır.

  Neolitik Çağ, bazı insan gruplarının çiftçiliğe başlamak için göçebe, avcı-toplayıcı yaşam tarzından tamamen vazgeçmesiyle başladı . Yabani bitkilerle geçinen bir yaşam tarzından, küçük bahçelere ve daha sonra büyük ekin tarlalarına yönelen bir yaşam tarzından tamamen geçiş yapmak, insanların yüzlerce, hatta binlerce yılını almış olabilir.

  TARIMSAL DEVRİMİN TARİHİ KANITI ÇATALHÖYÜKTE TARIMA DAİR İZLER

  Türkiye’nin güneyindeki Çatalhöyük arkeolojik alanı, en iyi korunmuş Neolitik yerleşim yerlerinden biridir. Çatalhöyük’ü incelemek, araştırmacılara avcılık ve toplayıcılıktan oluşan göçebe bir yaşamdan tarım yaşam tarzına geçişi daha iyi anlamalarını sağlamıştır.

  Arkeologlar 9 bin 500 yıllık Çatalhöyük’te bir düzineden fazla kerpiç konut ortaya çıkardı. Burada aynı anda 8.000 kadar insanın yaşamış olabileceğini tahmin ediyorlar. Evler arka arkaya o kadar yakın kümelenmişti ki, sakinler evlere çatıdaki bir delikten girmek zorunda kaldılar.

  Çatalhöyük sakinleri sanata ve maneviyata değer veriyor gibi görünüyor. Ölülerini evlerinin zemininin altına gömdüler. Evlerin duvarları avcılık yapan erkek, sığır ve kadın tanrıçaların duvar resimleriyle kaplıdır.

  Tarımın en eski kanıtlarından bazıları, modern Suriye’de Fırat Nehri boyunca yer alan küçük bir köy olan Tell Abu Hureyra arkeolojik alanından geliyor . Köy, MÖ 11.500 ile 7.000 yılları arasında yerleşim görmüştür. Tell Abu Hureyra sakinleri başlangıçta ceylan ve diğer av hayvanlarını avladılar. MÖ 9.700 civarında yabani tahılları hasat etmeye başladılar. Alanda tahıl öğütmek için birkaç büyük taş alet bulunmuştur.

  NEOLİTİK DÖNEMDE TARIMSAL ÜRETİME YOL AÇAN BULUŞLAR

  Bitki evcilleştirme: Emmer buğdayı, siyez buğdayı ve arpa gibi tahıllar, Bereketli Hilal’deki Neolitik tarım toplulukları tarafından evcilleştirilen ilk ürünler arasındaydı. Bu ilk çiftçiler ayrıca mercimek, nohut, bezelye ve keteni de evcilleştirdiler.

  Neolitik çiftçiler, kolayca hasat edilen ürünler için seçildi. Örneğin yabani buğday, olgunlaştığında yere düşer ve paramparça olur. İlk insanlar, daha kolay hasat için sap üzerinde kalan buğday için yetiştirildi.

  Çiftçilerin Bereketli Hilal’de buğday ekmeye başladığı sıralarda, Asya’daki insanlar pirinç ve darı yetiştirmeye başladılar. Bilim adamları, Çin bataklıklarında en az 7.700 yıl öncesine ait Taş Devri pirinç tarlalarının arkeolojik kalıntılarını keşfettiler.

  Meksika’da kabak ekimi yaklaşık 10.000 yıl önce başlarken, mısır benzeri ürünler yaklaşık 9.000 yıl önce ortaya çıktı.

  Hayvancılık: İlk çiftlik hayvanları, Neolitik insanların et için avladığı hayvanlardan evcilleştirildi. Örneğin evcil domuzlar yaban domuzlarından yetiştirilirken, keçiler İran dağ keçisinden gelirdi. Evcilleştirilmiş hayvanlar, çiftçiliğin zor, fiziksel emeğini mümkün kılarken, sütleri ve etleri insan beslenmesine çeşitlilik kattı. Ayrıca bulaşıcı hastalıkları da taşıyorlardı: evcilleştirilmiş hayvanlardan insanlara yayılan çiçek hastalığı, grip ve kızamık.

  İlk çiftlik hayvanları arasında koyun ve sığır da vardı. Bunlar 10.000 ila 13.000 yıl önce Mezopotamya’da ortaya çıktı. Manda ve yak kısa bir süre sonra Çin , Hindistan ve Tibet’te evcilleştirildi.

  Öküzler, eşekler ve develer de dahil olmak üzere yük hayvanları çok daha sonra – MÖ 4.000 civarında – insanlar malları taşımak için ticaret yolları geliştirdikçe ortaya çıktı.

  TARIMSAL DEVRİMİN ETKİLERİ

  Neolitik Devrim, kitlelerin çiftçilik ve tarımla desteklenen kalıcı yerleşimler kurmasına yol açtı. Tarım, savaşlar ve sanat için araçlar yaratmadaki gelişmelerin dünyayı sardığı ve medeniyetleri ticaret ve fetih yoluyla bir araya getirdiği sonraki Tunç Çağı ve Demir Çağı’nın yeniliklerinin yolunu açtı.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×