spot_img
Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  TARIMDA DRONE TEKNOLOJİSİ 

  TV Programcısı Umut Galip Özdil’in birbirinden değerli konuklarla tarıma dair önemli konuları konuştuğu Tarım Mikrofonu’nun yeni bölüm konuğu; Tarımsal Drone Teknolojileri Şirketi Kurucusu Jason Levi.

  Tarımda Drone Teknolojisinin ve daha fazlasının konuşulduğu podcast’i, Webagron Spotify kanalından şimdi dinleyebilirsiniz.

  Tarım Mikrofonu 4. bölümü hemen dinlemek için:

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA DRONE TEKNOLOJİSİNİN ROLÜ

  Gıda üretimi ve tüketimindeki artan taleplerin bir sonucu olarak dünya arzının tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve emtia fiyatlarının tüm zamanların en düşük seviyesinde olmasıyla, modern tarım endüstrisi bir yol ayrımındadır. Tarım alanlarının geçtiğimiz yıllara göre daha da azalmış olması sürdürülebilir tarım uygulamalarının önünü açmıştır. Özellikle “tarladan sofraya” hareketinin popülerleşmesi ve gıda üretiminde kayıpların önüne geçilmesi için hassas tarım teknolojileri kullanılmaya başlamıştır.

  Ayrıca iklim değişikliği, tedarik zincirinin güvenliğini korumada tarım endüstrisi için yeni teknolojik çözümlerin üretilmesini hızlandırıyor. Nitekim çevresel koşullar bu zorlukları daha da şiddetlendiriyor ve son rakamlar, Avrupa çapında iklim değişikliğinden kaynaklanan genel tarım kaybının 2050 yılına kadar %16’ya kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu nedenle gelişmiş sürdürülebilirlik önlemleri, tarım profesyonellerinin kaynaklarını ve çabalarını daha etkin bir şekilde odaklamalarını sağlayarak yeni fırsatlar yaratıyor.

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN HASSAS TARIM UYGULAMALARI

  Tarım, dünya çapında milyarlarca insanın hayatında önemli bir endüstri olmaya devam ediyor. Yine de sürdürülebilir tarım, çiftçiler, tarım işletmeciliği ve tüm toplum için büyük önem taşıyor.
  Dünya çapında tarım profesyonelleri sürdürülebilir tarımın artık bir seçenek değil bir gereklilik olduğu konusunda hemfikir.

  Hassas tarım, tarımda ileriye dönük sürdürülebilir bir yoldur. Hassas tarım tam olarak nedir? Üreticinin mahsulün tam olarak neye, ne zaman ve nerede ihtiyaç duyduğunu bilmesine yardımcı olmak için veri analitiği ve dijital tarım teknolojilerini kullanan yönetim stratejisidir.
  Bu hassas yöntemleri kullanan üreticiler, tarımsal ürünlere aşina hale gelirler ve mahsullere uygulanması gereken böcek ilaçları, herbisitler ve gübrelerin tam dozunu bilirler. Bu, azaltılmış atıkla sonuçlanır ve çevresel yükü en aza indirir. Böylece su ve tohum gibi doğal kaynakların aşırı kullanımı da engellenmiş olur.

  Çiftçilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek hassas tarım uygulamaları, son yıllarda önemli ölçüde gelişti ve küresel pazarın 2025 yılına kadar 43,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ana akım tarım alanına girerek, hassas tarımda giderek daha önemli bir rol oynuyorlar, tarım profesyonellerinin sürdürülebilir tarım uygulamalarına öncülük etmelerine yardımcı olurken aynı zamanda kârlılığı koruyor ve artırıyorlar.
  Coğrafi bilgi sistemi (GIS) teknolojileriyle birlikte küresel konumlandırma sistemi (GPS) teknolojisinin kullanımı, tarlalardaki verim ve mahsul parametre verilerinin ince ölçekli izlenmesine ve haritalanmasına olanak tanıyan bu hassas tarım uygulamalarının büyük bir bölümünü oluşturur.

  Bunlar, çiftçilerin gübre dozajlarını ayarlamasına veya ürün hastalıklarını yaygınlaşmadan önce tespit etmesine yardımcı olabilecek daha yoğun ve verimli yetiştirme yöntemleri sağlar.
  Çiftçiler parmaklarının ucunda daha fazla veriyle ekonomik ve çevresel faktörlere dayalı kararlar alabilirler; örneğin, gübre işlemeyi optimize ederek ve doğru zamanda yalnızca doğru miktarı uygulayarak, önemli maliyet ve çevresel tasarruflar yapılabilir.

  TARIM ENDÜSTRİSİNDE DRONE KULLANIMI

  Tarım endüstrisinde dronların kullanımı, tarım bilimcilerin, ziraat mühendislerinin ve çiftçilerin, mahsulleri hakkında etkili içgörüler elde etmek için sağlam veri analitiği kullanarak operasyonlarını düzene koymalarına yardımcı olan sürdürülebilir tarım yönetimine yönelik etkili bir yaklaşımın parçasıdır. Örneğin, mahsul izleme, hendeklerin kullanımı ve gelişen gübre uygulamaları gibi sürekli iyileştirmeleri doğru bir şekilde planlamak ve uygulamak için drone verileri kullanılarak daha kolay hale getirilir. Ürünler, daha geleneksel zaman ve emek yoğun veri toplama yerine, yolculuğun her noktası için GPS konumları kullanılarak tarladan sofraya doğru bir şekilde izlenebilir.

  Dronelar, örneğin en uygun tohumlama reçetelerini belirlemek için eğim ve yükseklik gibi faktörleri göz önünde bulundurarak geniş tarım arazilerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi için özellikle yararlıdır. Daha doğru veriler, yeniden dikme kararlarının yanı sıra seyreltme ve budama faaliyetleri ile mahsul modellerinin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğinden, teknolojinin bitki ortaya çıkışı ve popülasyonu hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etmede de yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

  En önemlisi, drone verilerinin yüksek çözünürlüklü doğası, mahsullerin verimliliğini değerlendirmek için kullanılabilir, bu da tarım uzmanlarının gübreyi daha doğru bir şekilde uygulamasına, israfı azaltmasına ve sulama sistemlerini planlamasına ve sorunlarını gidermesine olanak tanır. Bu teknoloji aynı zamanda sel gibi doğal afetlerin ardından çiftçilerin yürüyerek kolayca erişemeyebilecekleri arazilerdeki hasarı değerlendirmelerine yardımcı olmak için özellikle etkili olabilir.

  TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANILAN DRONELARIN FAYDALARI

  Ölçme gerektiren geniş arazi göz önüne alındığında, dronlar daha yüksek verimlilik sunarak kullanıcıların yüksek çözünürlüklü görüntüleri alternatif yöntemlere göre daha hızlı yakalamasına olanak tanır. Özellikle bu dalgalı piyasa koşullarında, yıllık getiriyi tahmin etmek, karar vermeye ve beklentileri yönetmeye yardımcı olabilir. Buna ek olarak, dronelar, operatörler için tehlikeli olabilecek engebeli veya geniş alanlar gibi zor alanların haritalanması için artık daha güvenli bir seçenek olarak görülmektedir.

  Dronlar, çiftçinin (veya bir ziraat mühendisinin) gökyüzündeki gözleri gibidir. Ürünün yaşam döngüsünün başından sonuna kadar her aşamasında uygulama alanı bulur. Aşağıda, droneların tarımdaki temel kullanımlarından bazıları bulunmaktadır.

  Ekin izleme – Ekinler, herhangi bir renk değişikliği, haşere saldırıları veya tüm tarlayı mahvetmeden önce kötü partileri belirleyip temizlemek için kuşbakışı görünümünden izlenebilir.

  Eğilimleri Analiz Etme – Tüm çiftliği hızlandırarak, tüm hasat yolculuğunu izleyebilir ve gelecekteki verimi artırmak için farklı aşamalardaki faaliyetlerle ilgili önemli notlar alabilirsiniz.

  Sulama ve Toprak örneklemesi – Mevcut ve yeni sulama sistemleri, etkinliği kontrol etmek için kapsamlı bir şekilde test edilebilir. Benzer şekilde, kaliteyi kontrol etmek için toprak numuneleri kolayca test edilebilir.

  Ürün keşfi – Kapsamlı ürün sayımları yapmak ve acil müdahale gerektiren ürünlerde hastalık ve stresin erken belirtilerini belirlemek.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×