Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  ALTERNARYA ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

  Dünyada ve ülkemizde ekonomik anlamda önemli yerler de olan domates, patlıcan ve patates yetiştiriciliği boyunca büyük verim kayıplarına neden olan fitopatolojik problemlere sahiptir. Özellikle Alternaria solani fungusu, domates erken yaprak yanıklığı ,patlıcan erken yaprak yanıklığı ve patateste erken yaprak yanıklığı olarak ortaya çıkar ve bu bitkilerde büyük ölçekte verim kayıpları oluşturur.

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI NEDİR?

  Alternaria nedir; Pleosporaceae familyasına bağlı bir mantar cinsidir. A.solani , yaşamını toprakta olan bitkiler ya da bitki artıkları ile devam ettirir, tohumla da bulaşabilir ama genel anlam da topraktan bitkiye geçen bir etmendir. Bu hastalık etmeni fakültatif ,saprofit bir fungustur. Bu hastalık yaprakta ve bitkinin gövdesinde lekeler oluşturarak kendini gösterir.

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI NEDEN OLUR?

  Hastalık enfeksiyonu bitki gelişiminin her aşamasında karşımıza çıkar ama şiddetli yağışlar ile yüksek oranda nem ve 20-29 derece sıcaklıklarda bitkinin yaprak ,çiçek, gövde ve meyvelerinde hastalıklara yol açmaktadır. Özellikle yağmurlama sulama sistemi olan yetiştiricilikler de hastalık riski daha da artmaktadır.

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ÖZELLİKLERİ

  Domates yaprağı neden sararır, domates yaprak hastalıkları ,domates fidesi hastalıkları, domates yaprakları neden kurur gibi soruların cevabı A.solani fungusudur.

  Bu hastalık etmeni fide dönemin de kök boğazı yanıklığı ve kök çürüklüğü yapar ileri dönemler de ise yaprak, gövde ve meyveler de lekeler halin de kendini göstermeye devam eder. Kültürel mücadele edilmediği taktirde kimyasal mücadeleye başvurulur.

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI HANGİ BİTKİLERE ZARAR VERİR?

  Erken yaprak yanıklığı başta domates olmak üzere patates ve patlıcanda büyük ölçüde verim de kayıplara yol açmaktadır.

  Ölü bitki dokularında yaşamanı devam ettiren hastalık etmeni sebze, süs bitkilerini ve meyve türlerini de enfekte etmektedir.

  Domates bitkisi meyve verme döneminde fungusa karşı daha hassastır ve bu dönemde enfekte olmuş bitkiler meyvelerini zaman için de dökerler.
  Alternaria solani, patates hastalığı oluşan yaralara bulaşıp yaprak ve yumruyu enfekte etmektedir. Yaralar koyu kahverengi küçük lekeler halinde olur.

  Patlıcan erken yaprak yanıklığı , bitki üzerin de koyu yeşil lekeler oluşur. Bitkiler her dönem de bu hastalığa yakalanabilir.

  ALTERNARYA ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI MÜCADELESİ

  Alternarya erken yaprak yanıklığı hastalık etmeni ile karşılaşmamak için öncelikle kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri yerine getirilmeli. sağlıklı fide ve sertifikalı tohum kullanılmalı, hasattan sonra eğer hastalık etmeni bulaşmış bitki artıkları varsa yok edilmelidir.

  Alternarya erken yaprak yanıklığı etmeni bol yağışlı alanlarda kendini daha çok belli eder bu gibi durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden ilki kültürel mücadele çözemediğimiz takdirde kimyasal mücadeleye başvurmalıyız.

  İki farklı mücadele yöntemi vardır;

  1. ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI İLE KÜLTÜREL MÜCADELE

  Erken yaprak yanıklığı ile kültürel mücadele olarak sağlıklı fide ve sertifikalı tohumluk kullanılmalı, hastalık etmeni bulaşmış bitki artıkları yok edilmeli ,yoğun sulama yapılmamalı ve yetiştiricilik yapılan yer sera ise bol bol havalandırılmalı. Erken yaprak yanıklığına dirençli çeşitler geliştirilmiş ise o çeşitlerin kullanımı öncelik haline getirilmelidir.

  2. ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI İLE KİMYASAL MÜCADELE

  Erken yaprak yanıklığı ile kimyasal mücadele de hastalık etmeni olan A.solani bulaşık tohum ile taşınabildiği için tohum ilaçlaması, fide ilaçlaması yapılmalıdır.

  ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI İLAÇLARI

  Aktif Madde Doz Son İlaçlama ile Hasat Arası Gün
  840 g/l kükürt+60g/l azoxystrobin 50ml/da 3 gün
  200g/l azoxystrobin+125g/l difenoconazole 60 ml/da 14 gün
  250 g/l tebuconazole 50 ml/100 l su 3 gün
  %26,7 Boscalid+ %6,7 pyraclostrobin 100g/da 3 gün
  %80 captan 185 g/100l su 14 gün
  %50 oksiklorid 500g/100 l su 3 gün
  375 g/l Fluazinam + 150 g/l azoxystrobin 50ml/100 l su 3 gün
  250 g/l azoxystrobin 75ml/ 100 l su 3 gün
  İLAÇLAMA ZAMANI

  Erken yaprak yanıklığı ile zirai mücadele hastalığın görülmeye başladığı zaman yapılmalıdır. Özellikle ilk lekeler gözlenir gözlenmez kimyasal mücadele yapılmalıdır. İlacın etkinliğine göre tekrar ilaçlama yapılabilir. İlaçlama bitkinin tamamına nüfus edecek şekilde yapılmalıdır. Yağmurlu, rüzgarlı ve yüksek sıcaklıklarda ilaçlama yapılmamalıdır. Rüzgarın ve yağışın olmadığı sıcaklıklığın çok yüksek olmadığı hava durumları ilaçlama için en uygun zamandır.

  İLAÇLAMA TEKNİKLERİ

  Yaprak kıvırcık hastalığı ilacı uygulaması yaptığımızı varsayalım bitki üzerine düşecek doz miktarı çok önemlidir. Her ilacın farklı dozları olduğu için başta ilk olarak doz iyi ayarlanmalıdır. İkinci olarak ilaçlama yapacak kişi su geçirmeyecek kıyafetler giymeli, gözlük ve eldiven mutlaka kullanmalıdır. Zirai ilaçların kutularına temas halinde dahi o zehir bünyeye geçmektedir.
  İlaç seçimin de son kullanma tarihine çok dikkat edilmelidir son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır.

  İlaç hazırlanırken etiketindeki uyarılara uyulmalıdır. İlaç hazırlanırken suyun pH’sı ve kirliliği son derece önemlidir.

  İlaçlama yaptıktan sonra kullanılan ve artan zirai ilaç ürünleri açıkta bırakılmamalı çevreye atılmamalıdır.
  Yapraktan uygulama yapılacak ise sırt pülverizatörleri, atomizörler ve traktörle uygulama yapılır.

  İlaçlama miktarına göre uygulanacak su miktarı belirlenir ve yeterli olan ilaç miktarı ilaçlama tankına konur. İlaçlamadan sonra ilacın temizlenmesi için tekrar su ile temizlenmelidir.
  İlacı hazırlarken tankı yarıya kadar su ile doldurularak tankın karıştırıcısı açık şekilde gerekli dozda tanka boşaltılır ve yeterli şekilde karışması sağlanmalıdır.

  Kaynak: ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani). T.O.B Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı. (t.y.). https://bku.tarimorman.gov.tr/Zararli/Details/932

  Yazan: Ziraat Mühendisi Beyza Söğüt

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×