Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR? TARIM SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLER?

  Tarım endüstrisi gelecek birkaç 5-10 yıl içerisinde her zamankinden daha fazla önemli hale gelecektir. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün önceki yıllardaki raporuna göre 2050 yılında artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamamız için 2006 yılından bu yana %70 daha fazla yiyecek üretmeliyiz.

  Bu oluşan gıda talebini karşılamak için tarım şirketleri ve çiftçiler daha verimli ve daha fazla üretim yapabilmek için en başta nesnelerin interneti olmak üzere Endüstri 4.0’ın sunduğu çözümlere yönelmektedir.

  Bu konu dahilinde endüstri 4.0 nedir, endüstri 4.0 tarım teknolojileri, akıllı tarım, tarım 4.0, akıllı tarım uygulamaları gibi konu başlıklarına aşağıdaki yazımızda değineceğiz.

  ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

  Endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak Almanya Hannover Ticaret Fuarı’nda kullanılan bir kavramdır. Bu endüstri 4.0 kavramı, 4. Sanayi devrimi olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0’ın amacı endüstri sektörü ve bilişim sektörünü bir araya getirmektir.

  Düşük maliyet, az yer kaplama, az enerji kullanımı, yüksek hızlı çalışma, az ısı üretimi, yüksek verim ve kaliteli ürün çıkarmak bunun ana amacıdır. Anlık izlenebilirliği ve raporlarına anlık olarak ulaşılabilir olması ise en olumlu yönüdür.

  Şeffaf üretim bu sayede gerçekleştirilmektedir. İnsan olmadan kendi aralarında iletişim halinde olan makineler ve tasarlanan akıllı fabrikalar bu sistemin mihenk taşını oluşturmaktadır.

  Endüstri 4.0 özellikleri, üretim süreç maliyetlerini ucuzlatan, hızlandıran ve kişiye özgü üretim şansı sunan; enerji üretimi, stok talebi ve hataları mümkün olduğunca en aza indirgeyen bir dijital üretim sistemi şeklinde görülmektedir.

  Bu oluşan yeni üretim sistemi yüksek ve dijital teknolojinin ürünü olan robotların kullanılmasıyla fabrikalarda insan iş gücünü azaltan bir yapıya sahiptir. Bu noktada amaçlanan olgu, birbirleriyle haberleşen yapay zekâ robotlarının üretimde ana unsur olarak yer almasıdır. Bu sayede daha ucuz, hızlı, kaliteli ve israfı az üretim yapılması amaçlanmaktadır.

  Endüstri 4.0 ile birlikte sistemin ana öznesi otomasyon olmuştur. Sistemler ve makineler arasında el değmeden üretim yapılmaktadır. Bu sayede sensörler sayesinde veri akışı sağlanarak elde edilmiş olan veriler, dünyadaki farklı üretim hatlarında anlık olarak iyileştirme sağlayabilmektedir ve endüstri 4.0 ne demek, endüstri 4.0 nedir gibi sorulara yanıt olmuştur.

  ENDÜSTRİ 4.0 HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILIR?

  Endüstri 4.0 hangi sektörlerde kullanılır başlığı altında kimya sanayi, motorlu araçlar ve otomotiv parçaları, makine, elektrikli araçlar, tarım ve ormancılık, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alt başlıklar öne çıkmaktadır.

  Bu alt başlıkları genel olarak başlıklar altında birleştirmek gerekirse, 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; imalat sektörü, otomotiv sektörü ve tekstil sektörü ve tarım sektörüdür.

  İmalat sektörü; endüstri 4.0 ile kaydedilmiş olan gelişmeler, imalat süreçlerini çoğunluk olarak dijitalleştirme yönünde yeniden şekillendirmiştir. Bu nedenle, endüstri 4.0’ın imalat süreçlerinde yarattığı değişimler genellikle dijital üretim adı altındadır. Yani dijital üretim, dijital teknolojilerle sürdürülen üretim süreçlerini tanımlamaktadır. Dijital üretim sürecinde ön plana 3 yenilik çıkmaktadır. Birincisi sensörlerdir.

  Sensörler, imalat sürecinin her aşamasında kullanılmaya başlanacak olmakla birlikte hem hammadde hakkında bilgileri detaylı olarak aktarabilecek hem de geri dönüş sağlar nitelikte olacaklardır.

  İkinci olarak endüstriyel kontrol sistemlerinde süreç kontrol mekanizmaları, çok karmaşık yapıları çözer nitelikte olup aynı zamanda oluşabilecek sorunlara müdahale edebilecek donanıma sahip olacaktır.

  Üçüncü ve son olarak radyo-frekans teknolojileri ise radyo dalgaları sayesinde bilginin taşınmasını mümkün kılmaktadır. Günümüzde kablosuz ağlara kadar erişim sağlamış olup aynı zamanda üretim süresinde çok pratik ve hızlı bir biçimde bilgi aktarımı sağlayacaktır.

  Otomotiv sektörü; endüstri 4.0’ın kendini en net ve somut şekilde gösterdiği sektördür. Bireylerin giderek artan talepleri karşısında, teknolojik gelişmeleri durmadan ilerleyen ve gelişen bir sektördür.

  Bu durumu endüstri 4.0 örnekleri kapsamında açıklarsak, ilk sanayi devrimi zamanında sadece buhar gücüyle çalışabilen ve sınırlı bir hıza sahip otomobiller, günümüzde cep telefonlarıyla çalışabilmekte ve çok yüksek hızlara erişen konuma yükselmişlerdir. Sensörler sayesinde otomobillerin kendi kendini park edebilmesi, gelişen otomotiv sektörünün yalnızca bir uzantısıdır.

  Tekstil sektörü; endüstri 4.0 tekstil sektörünün hızlı, esnek ve daha fazla ürün elde edilmesini hedefleyen üretim süreçlerine ulaşmasını sağlamaktadır. Nesnelerin interneti, ileri teknolojiyle tekstil makinalarının kendi içlerinde bilgi aktarımı gerçekleştirmesini mümkün hale getirmiştir.

  Nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerle donatılan bu yeni tekstil çeşidine, akıllı tekstil ismi verilmektedir. Akıllı tekstiller, teknik tekstiller arasında en yüksek değere ve en ileri teknolojiye sahip alanlardandır. Özellikle askeri, tıbbi ve teknik alanlarda kullanılmaktadır.

  Tarım sektörü; sensörler, dronlar ve otomatik tarım cihazları gibi teknolojiler kullanılarak toprakta verimin artması sağlanabilir. Bu sayede tarım ürünlerinin izlenmesi, sulama yönetimi ve verimlilik analizi daha etkili bir hale gelir.

  IoT ve sensör teknolojileri sayesinde toprak nemi, sıcaklık, hava durumu ve bitki sağlığı gibi veriler toplanabilmektedir. Drone teknolojileri ise tarım arazilerini izlemek, bitkilerin büyümesinin gözlemlemek ve hastalık tespiti yapmak, haritalandırmak gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

  TARIM SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI NELERDİR?

  Tarım 4.0 ya da dijital tarım olarak adlandırılan bu süreç, hassas üretim sistemi odaklı bir tarım mühendisliği değişimidir. Temel amacı ise tarımda sürdürülebilir tarım otomasyonunun sağlanmasıdır. Kısacası dijital tarım hassas tarım teknolojisini kullanmaktadır. Hassas tarım, global konum belirleme sistemi ile tarım rehberliği, tarım alanlarının kontrolü ve izlenmesini mümkün kılmaktadır.

  Bu tarımsal üretimin her adımında kullanılan araçlar sensörlerle donatılarak, üretimin tüm aşamalarında makinelerin birbirleriyle iletişim içerisinde olmasını sağlar. Sensörler ile geliştirilmiş olan tarım aletleri, çiftçilere hangi alanda ne çeşit gübre kullanması gerektiğini, hava koşullarını, bitki için gereken sulama ve mineral miktarını, toprağın durumunu ve tahmini hasadın ne zaman olacağı gibi konularda üreticiye bilgi vererek verimi en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır.

  Akıllı tarım bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimin de birçok aşamasında, tarımsal faaliyet alanlarında yalnızca üretim alanında değil aynı zamanda uzaktan ve uydu yoluyla da sürdürülebilen bir uygulamadır.

  Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde başlıca akıllı tarım uygulamalarını şu şekilde sıralayabiliriz; görüntü algılama ve fitobiyolojik bilgi, uydu ve hava araçları ile uzaktan algılama, konuşan bitki/ meyve yaklaşımları, tarımda makine görüsü, gübre uygulamalarının kontrolü, bitki korumada algılama ve bilgi yönetimi, bitki korumada ilaç uygulama teknikleri, hassas hayvansal üretim, sera tarımında bilgi teknolojisi gibi uygulamalar endüstri 4.0 ile beraber tarıma kazandırılan uygulamalar arasında olup tarım sektöründe endüstri 4.0 uygulamaları nelerdir sorusuna da cevaplamaktadır.

  ENDÜSTRİ 4.0 TARIM SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

  Peki bu gelişen teknolojiyle beraber endüstri 4.0 tarım sektörünü nasıl etkileyecek, sorusu akıllarda merak uyandırmaktadır. Teknolojik inovasyon, tarım için yeni bir kavram değildir. Taşınabilir aletler uzun bir süre önce standart hale gelmiştir.

  Sanayi devrimleriyle beraber traktörler, kimyasal gübreler ve uydu görüntüleri tarım alanında yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Tarımın sonraki seviyeye atlaması olayı ise nesnelerin interneti yoluyla gerçekleşiyor. Akıllı tarımda kullanılan dronlar ve sensörler yardımıyla çiftçiler arasında yüksek teknolojili tarım hızla artış gösteriyor.

  Tarım arazilerine yerleştirilen sensörler, çiftçilerin alandaki topografyanın yanı sıra toprağın asitliği ve sıcaklık değerleri gibi değişkenlikleri detaylı şekilde elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

  Çiftçiler cep telefonları sayesinde bitkilerini uzaktan izleyebilir ve üretim konusunda istatistiklere bakarak tahminde bulunabilmektedirler. Nesnelerin internetine yönelik diğer bir uygulamada ise ekim yapılan toprağın sıcaklık değerlerini takip ederek, bu tarım ürününün sulama, ekme, toplama işlemleri hakkında daha doğru kararlar verilebiliyor.

  Akıllı ve hassas tarım kavramları, tarım dünyasında teknolojinin daha fazla kullanılmasında yarar sağlayabilir.

  TARIMSAL ÜRETİMDE ENDÜSTRİ 4.0 FAYDALARI

  Endüstri 4.0 tarım teknolojileri, kısıtlı bir alandaki teknolojik gelişimlerden daha fazlası anlamına gelmektedir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, internet herkes için bir iyileşme ve gelişme sunmuştur.

  Akıllı tarım da yakın zamanda her çiftçi, her üretici, her tüketici için gelişme anlamına gelmektedir. Bu gelişmeler de fayda sağlamaktadır. Tarımsal üretimde endüstri 4.0 faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Böcek varlığını daha artmadan, susuzluk sorununu gözle görünür hale gelmeden, gelecek fırtınaları daha önceden anlamaya ve çözmeye yardımcı olan bu sistemler, üreticinin ürün kaybının en aza indirilmesine yardımcı oluyor.
  • Çiftçi, akıllı tarım ışığında toprağın gereksinimlerini, ekinin ihtiyaçlarını daha doğru görmekte ve buna göre güvenli adım atabilmektedir.
  • Yakıt ve kimyasal kullanımının az olması, su kaynaklarının daha az kirlenmesini sağladığından dünya için de avantaj sağlamaktadır. Tüketiciyse daha kaliteli ve güvenilir ürüne erişimi kolaylaşmaktadır.

  Endüstri 4.0 teknolojileri ile gerçekleşen evrim kaçınılmaz bir gerçektir. İş dünyasında endüstri 4.0 kullanımı günden güne artmaktadır. Endüstri 4.0 ise yeni bir mantıkla tüm üretim süreçlerini baştan sona dijitalleştirilerek bunların entegrasyonunu oluşturmaktadır.

  Bu nedenle tüm dünyada endüstri 4.0 bir devrim niteliğinde olup, toplumları etkilemektedir. Tarım sektöründe bu kavram robotlar, dronlar, yapay zekâ ve güneş enerjisinin kullanıldığı bir sistemi ifade etmektedir. Dijital teknolojilerin tarım sektöründe kullanılması, ürün veriminin artmasına, maliyetin azalmasına, az ürün kaybına, su, yakıt ve gübrelerin minimum kullanımını sağlamaktadır.

  Son olarak toparlamak gerekirse sanayileşmenin dördüncü aşaması olarak kabul gören endüstri 4.0 toplumun her düzeyini etkileyecek olan yeni bir süreç olmuştur. Endüstri 4.0’ı oluşturan bilişim altyapısı akıllı üretimi gerçekleştirmekte olup, akıllı üretimle beraber yeni iş modelleri ortaya çıkmaktadır.

  Neticede günlük hayattan çalışma hayatına, ürünlerin yapısı, tedarik ve satışa dek uzanan süreçlerde köklü değişimler beklenmektedir.

  Ayrıca bu tarz tarım teknolojileri ilginizi çekiyorsa sitemizde yer alan “Sürdürülebilir Modern Tarım Yöntemleri” adlı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

  Yazan: Şehir Plancısı Elif İrem Demirbaş

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×