Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİ NE DEMEK?

  Mutlak Tarım arazileri, dünya nüfusunun beslenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarım, birçok ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tarım arazileri, tarımsal üretim faaliyetleri sayesinde gelir elde edilmesini sağlar.

  Marjinal tarım alanı ne demek, Marjinal tarım arazileri genellikle tarımsal üretim için fazla maliyetli veya verimsiz olduğundan, tarım faaliyetlerinde sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bu tür araziler genellikle ormancılık, meralık veya rekreasyon alanları gibi alternatif alanlar oluşturmak için kullanılır. Tarım arazi türler arasında yer alan marjinal tarım arazileri ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır.

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİ NEDİR?

  Marjinal tarım arazisi tanımı; marjinal tarım arazileri toprak verimliği düşük ve sulama imkanlarının kısıtlı olduğu ve eğimin fazla olduğu arazi şeklidir. Bu araziler genellikle toprak verimliliği düşük, su kaynakları kısıtlı veya eğimi fazla olan alanlardır.

  Marjinal tarım arazileri, tarımsal faaliyetlerde kullanılsa da verimlilikleri diğer tarım arazilerine göre daha düşüktür ve sınırlı kullanım alanına sahiptirler.

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  Marjinal tarım arazisinin özellikleri arasında en önemli olan özellik tarım açısından uygun olmayan düşük verimliliğe sahip olmalarıdır. Sulama imkânı kısıtlı olması tarımsal üretimde olumsuz etki yaratmaktadır. Toprak yapısının zayıf olması tarımsal üretim yapılamamsın nedenidir.

  Ayrıca marjinal tarım arazilerinin eğimli olması tarım makine ve ekipmanlarını kullanımı zorlaştırmaktadır. Bu alanlarda engeller bulunabilir bu engeller kayalık alanlar dere yatakları gibi üretimi olumsuz engelleyen faktörler bulunmaktadır. Son olarak marjinal tarım arazileri tarımsal üretim için çok fazla maliyet gerektirmektedir. Bu maliyetler arasında toprağı ıslah etme veya sulama sistemi kurma gibi büyük maliyetler gerekmektedir.

  MARJİNAL TARIM ALANLARINDA TARIM YAPILIR MI?

  Marjinal tarım alanlarında bazı durumlarda tarım yapılabilir genellikle marjinal tarım arazisi tanımı nedeniyle tarım yapılmaz. Çünkü bu alanlar su kaynağı açısından sıkıntılı ve toprak yapısı uygun değildir. Maliyeti yüksek olsa da toprağı ıslah edip sonra gerekli sulama desteği sağlanırsa ayrıca erozyon kontrollü bir çalışma yapılması durumunda tarım yapılabilir.

  Marjinal tarım alanlarında tarım yapmak bazı zorluklarla karşılaşabilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmayabilir. Bu durumda, alternatif kullanım amaçları değerlendirilebilir, örneğin ormancılık, meralık veya rekreasyon alanları gibi.

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİ İMAR İZNİ NASIL ALINIR?

  Marjinal tarım imar izni almak mümkündür fakat bu araziler genellikle imar alanları içerisinde bulunmamaktadır. İmar izni almak için il veya ilçe Belediyesi’nden imar izni alınmalıdır. Bu arazilerin yapılaşma için uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Bunun için ise jeolojik etüt ve zemin sondajı uygulaması yapılarak imar iznine başvuru yapılır.

  İmar izni süreci için şu süreç izlenebilir: İlgili belediyenin yapı işleri veya imar müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir. Belediyenin talep ettiği belgeleri ve başvuru formunu hazırlamak gereklidir. Hazırlanan belgeler ile birlikte belediyeye başvuru yapılır ve gerekli başvuru harçları ödenir. Belediye, yapılmak istenen projeyi ve araziyi inceler ve mevcut imar planlarına uygunluğunu değerlendirir. Proje, teknik bir komisyon veya uzmanlar tarafından incelenir. Zemin etüdü gibi teknik raporlar talep edilebilir. Belediye, başvuruyu onaylayabilir, reddedebilir veya gerekli değişiklikler yapılmasını isteyebilir. Onaylanan projeye, yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra, inşaat çalışmalarına başlanabilir. Ancak, ruhsata uygun olarak inşaat yapılmalı ve gerekli denetimler düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİ NASIL ANLAŞILIR?

  Marjinal tarım özellikleri, genellikle düşük verimliliğe sahip topraklara sahiptir. Toprak verimliliğini belirlemek için toprak analizi yapılabilir veya tarım uzmanları tarafından değerlendirme yapılabilir.

  Marjinal tarım arazileri genellikle dik eğimli bölgelerde bulunabilir. Dik eğimli arazilerde tarım faaliyetleri daha zor olabilir ve erozyon riski artabilir. Marjinal arazileri genellikle doğal bitki örtüsü açısından da fakir olabilir. Bu alanlarda bitki yetiştirmek zordur. Marjinal tarım arazilerini belirlemek için yukarıdaki kriterler ve uzman görüşleri dikkate alınabilir.

  MARJİNAL TARIM ARAZİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile tapu ve parsel sorgulama işlemler yapılarak arazinin kullanım sınıfı bilgilerine ulaşılabilir. Marjinal tarım arazisi sorgulama için www. tkgm.gov.tr adresine girerek İl, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek parsel sorgulama yapılabilmektedir.

  Gerekli bilgileri girdikten sonra, sorgulama işlemini başlatın. Sorgulama sonucunda, arazi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sorgulama sonucunda elde ettiğiniz bilgileri dikkatlice inceleyin. Marjinal tarım arazisi olup olmadığını belirlemek için, arazi üzerindeki kullanım durumu, tarım için uygunluk ve benzeri faktörleri göz önünde bulundurun.

  MARJİNAL TARIM ARAZİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

  Marjinal tarım alanı ne demek, Marjinal tarım arazilerinde sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan dengeli bir tarım sistemi oluşturmayı hedefler. Bu tür arazilerde toprağın yapısını korumak için yeşil gübreleme, münavebe sistemleri, toprak koruma teknikleri gibi uygulamalarla organik madde içeriğinin artırılması ve erozyonun önlenmesi önemlidir.

  Ayrıca damlama sulama gibi su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımı, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu marjinal araziler için kritiktir. Marjinal tarım arazilerinde biyoçeşitliliğin korunması ile bitki ve hayvan türlerini koruyan stratejiler uygulanmalıdır.

  Ayrıca her devletin kendi politikaları sürdürülebilir uygulamalar için teşvik edilmeli ve bu alanda daha geniş hizmetler verilmelidir. Marjinal tarım alanlarının etkin olarak yönetilmesi için çiftçilere gerekli eğitimler verilmelidir. Marjinal tarım arazisi ges yani güneş enerji santralleri kurulması marjinal tarım alanlarından yararlanmak için çok önemli bir uygulama yöntemidir.

  Sonuç olarak Marjinal tarım arazisi tanımı, Marjinal tarım arazileri, tarımsal verimliliğin düşük olduğu, sulama imkanlarının kısıtlı veya eğimin fazla olduğu arazilerdir. Marjinal tarım alanı ne demek arazilerde tarım yaparken toprağın doğal yapısını koruyacak ve iyileştirecek uygulamalar uygulanmalıdır. Yeşil gübreleme, münavebe sistemi, toprak koruma teknikleri gibi yöntemlerle organik madde içeriğini artırmak ve erozyonu önlemek mümkündür. Bu yaklaşımların bütüncül olarak uygulanması, marjinal arazilerin ekonomik ve çevresel potansiyelini artırabilir ve tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirebilir.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Cafer Aşar

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×