Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  2024’TE TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ 10 TARIM TEKNOLOJİSİ

  Her geçen yıl nüfusun artmasıyla gıda üretim ihtiyacı da artmaktadır. Araştırmalar sonucunda dünya nüfusunun yaklaşık olarak %9,9’nun aç olduğu belirlenmiştir. Bu durum her geçen gün artmaya devam edeceğinden gıda üretimini artırmak için tarımda yenilikler içeren uygulamalara yönelmek gerekmektedir.

  İçme suyu kaynaklarının tükeniyor olması, ekilebilir arazilerin gün geçtikçe azalması ve tarımsal üretimin sonraki aşamalarında yaşanacak sorunlar insanları inovatif tarım teknolojileri kullanmaya yönlendirmektedir. Bu yazımızda 2024’ te takip edebileceğiniz 10 tarım teknolojisinden bahsedeceğiz.

  ARI TOZLAYICI-VEKTÖR TEKNOLOJİSİ

  Arı tozlayıcı-vektör teknolojisi, tozlaşma yoluyla hedeflenen mahsul kontrollerini sağlamak için ticari olarak yetiştirilen arıları kullanır ve kimyasal pestisit kullanımını çevreci bir hâle getirmeyi sağlar. Bu sistem traktör kullanımını veya su püskürtmeyi gerektirmemektedir. Bu sistemde bilimsel olarak hazırlanmış yaban arısı kovanı, arıların bacaklarına tarlada gezinirken yaymak için eser miktarda haşere kontrol tozu almalarını sağlar.

  Sürdürülebilir tarım uygulamaları, mahsul verimini ve toprak kalitesinin iyileşmesini desteklemektedir. Arı tozlayıcı vektörleme teknolojileri, ayçiçeği, elma, domates ve yaban mersini dahil olmak üzere birçok üründe kullanılabilmektedir.

  HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

  Hassas tarım teknolojisi, tarımda yenilikler arasında yer alanlardan bir diğeridir. Hassas tarım, çiftçilerin toprak kalitesini artırmalarına ve verimliliğini optimize etmelerine yardımcı olmak için verileri toplayan, işleyen, değerlendiren ve kapsamlı bir bakış sağlayan tarımsal kaynak yönetim stratejisidir. Yönetim kararları, kaynak kullanım verimliliği, sürdürülebilirlik, kârlılık, üretkenlik ve kalite gibi çeşitli temel verileri tarım arazilerini ve çiftlik ürünlerini iyileştirmek için kullanır.

  Tarım teknolojisindeki bu yenilik, çiftçilerin verimi en üst düzeye çıkarabilmesi için nem seviyeleri, toprak durumu ve mikro iklimler gibi mahsul verimi değişkenliklerini kontrol etmelerini sağlar. Grand View Research tarafından hazırlanan rapora göre küresel hassas tarım pazarının 2028 yılına kadar 16,35 milyar dolara ulaşacağı ve %13,1’lik bir YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) ile büyüyeceği öngörülmektedir.

  KAPALI ALANDA DİKEY TARIM

  Dikey yığılı katmanlar şeklinde ürün yetiştirmeye dikey tarım denir. Akuaponik, hidroponik, kontrollü çevrede tarım ve aeroponik dikey tarımda ürün yetiştirme teknikleridir. Dikey tarım türleri ise bina esaslı dikey çiftlikler, nakliye konteynerinde dikey çiftlikler ve derin çiftliklerdir.

  Kapalı alanda dikey tarım, LED’ler gibi ek olarak ışık kullanımına ihtiyaç duyduğu için büyük enerji talebi oluşturmaktadır. Bu enerji taleplerinin yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla karşılanması geleneksel üretimlerden ve seralardan daha fazla kirlilik üretebilmektedir. Fakat yöneleceğimiz tarım teknolojilerinin sürdürülebilir, yenilemeyen kaynak kullanımını azaltan ve çevre dostu uygulamalar olması gerekmektedir. Bu sebeple enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmalıdır.

  HAYVANCILIK TEKNOLOJİSİ

  Gelişen hayvancılık teknolojisi, çiftçilere veriye dayalı bilgiler sağlayarak çiftlik yönetimini kolaylaştırmalarına, hayvan bakımını iyileştirmelerine ve verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.

  Hayvan çiftliklerinde kullanılan otomatik süt tesisatları, otomatik temizlik sistemleri ve profesyonel hayvancılık robotları hayvan refahını çiftlik verimini artırmakta temiz ve hastalık barındırmayan ortamlar sağlamaktadır.

  LAZER KORKULUKLAR

  Lazer korkuluklar, inovatif tarım teknolojileri arasında yer alan teknolojilerden bir diğeridir. Kuşlar veya kemirgenler, açık bir tarlada ürün yetiştirmek için tehdit oluşturabilmektedir. Geçmişte çiftçiler kuşları uzaklaştırabilmek için geleneksel korkuluklara güvenirlerdi. Ancak günümüzde çiftlik sahipleri ve yöneticileri, kuşların ekinleri yağmalamasını önlemek için hareket sensörlü yüksek teknoloji ürünü lazer korkulukları adını verdiğimiz cihazlara yönelmektedirler.

  Rhode Island Üniversitesi’nden bir araştırmacı, kuşların yeşil renge duyarlı olduğunu keşfettikten sonra, yeşil lazer ışığı yansıtan lazer korkuluklar tasarladı. Işık güneş ışığında insanlar tarafından görülememekte ancak ekinleri tahrip etmeden önce kuşları ürkütmek için bir tarlaya 180 metre boyunca ateş edebilmektedir.

  Lazer korkuluklarla yapılan ilk testler, cihazların tarım arazilerinin etrafındaki kuş nüfusunu %70 ila %90 oranında azaltarak ürün zararlarını en aza indirebileceğini ortaya koymaktadır.

  ÇİFTLİK OTOMASYONU

  Çiftlik otomasyonu, tarım makinelerini, IoT sistemlerini, elektronikleri, kimyasal sensörleri ve veri yönetimini bir araya getirerek ekipmanın çalışmasını ve karar verme sürecini iyileştirir. Sonuç olarak insan girdisini ve hatasını azaltır.

  Azaltılmış işgücü süresi, kaynakların verimli kullanımı ve daha yüksek verim teknolojinin geniş ölçekte benimsenmesini sağlamaktadır. Çiftçiler artık ürünlerini yetiştirme şekillerini dönüştürmek için otomatik biçerdöverler, dronlar, otonom traktörler, tohumlama ve ayıklama kullanmaktadırlar. Teknoloji, önemsiz ve yinelenen görevlerle ilgilenerek çiftçilerin daha kritik işlevlere odaklanmalarına olanak sağlamaktadır.

  GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (RTK) TEKNOLOJİSİ

  Akıllı tarım yöntemleri arasında yer alan gerçek zamanlı kinematik (RTK) teknolojisi, GLONASS, GPS veya Galileo ile birlikte konum verilerinin hassasiyetini artırmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Toprak sağlığını ve verimliliği artırarak daha az girdiyle daha fazla üretim yapılmasını sağlamaktadır.

  İngiltere’de ekim yapan bir çiftçi olan Robert Salmon’un tarım makinelerini kalıcı bir şeritle sınırlandırmanın toprağa verilen zararı önemli ölçüde azalttığını tespit etti ve 2016 yılında 4.800 dönümlük arazisini, tüm tarım makinelerinin aynı kalıcı trafik şeridini kullanacağı 12 metrelik kontrollü trafik sistemine geçirmeyi planladı. Kontrollü bir trafik sistemi uygulamak, geleneksel GPS sistemleriyle neredeyse imkânsız olan hassas teknikler gerektirmektedir.

  RTK teknolojisi santimetre düzeyinde doğruluk sağlayabilmekte bu da çiftçilerin tarlalarını doğru bir şekilde haritalamalarını ve araçları aynı şeritte kalıcı olarak sınırlandırmalarını sağlamaktadır.

  MİNİKROMOZOM TEKNOLOJİSİ

  Minikromozom teknolojisi, genetik mühendislerinin daha az pestisit, fungisit ve gübre gerektiren ürünler ortaya koymasına olanak tanıyarak zararlı kimyasallara olan bağımlılığı azaltmaktadır. Aynı zamanda biyo-fortifikasyon elde etmelerini ve bir bitkinin besin içeriğini geliştirmelerini sağlamaktadır.

  Tarımsal genetikçiler, genleri herhangi bir şekilde değiştirmeden bir bitkinin özelliklerini geliştirmek için minikromozom teknolojisini uygulayabilmektedirler. Minikromozomlar az miktarda genetik materyal içerdiğinden, bu teknolojiyi bitkileri kuraklığa daha dayanıklı ya da zararlılara karşı dirençli hale getirmek için, konukçunun doğal gelişimine müdahale etmeden kullanmak mümkün olmaktadır.

  ÇİFTLİK YÖNETİM YAZILIMI

  Tarımda teknolojik gelişmeler arasında yer alan çiftlik yönetim yazılımı, çiftçilerin günlük faaliyetlerini takip etmelerine yardımcı olmak için dijital bir kontrol listesi gibi gerçek zamanlı veri ve bilgi sağlayan entegre bir platformdur.

  Bu izleme ve raporlama yazılımı ile çiftçiler tüm operasyonlarda karar verme süreçlerini iyileştirebilmektedir. Tarım teknolojisindeki bu yenilik, internet özellikli cihazlar her yerde bulunur hale geldikçe ilerlemeye devam edecektir.

  SU YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ

  Sulama, genellikle yetersiz yağış alan kurak arazilere su sağlayarak tarıma elverişli hale getirmek için hayati bir yöntemdir. Ancak, bu günümüzde tarımın çok önemli bir yönü olsa da birçok çiftçi hala tarlalarını bilinçsizce aşırı miktarda suyla sulamaktadır.

  Suyu israf etmenin yanı sıra, salma sulama bitkileri aşırı sulayarak büyümelerini etkileyebilmektedir. Ayrıca fazla gübreyi akarsulara ve göllere taşıyarak tatlı su kaynaklarını kirletmektedir.

  Tarımda inovasyon ve teknoloji, su yönetim teknolojisi adını verdiğimiz yöntemlerle çiftçilerin bitkilere yeterli su sağlayabilmesi için daha sürdürülebilir yollar sunmaktadır. Örneğin, mikro damla sulama sistemi, suyun bitkilerin köklerine yavaşça damlamasını sağlayarak ürünlerin gelişmesi için doğru ortamı yaratmakta, su kullanımını azaltmakta ve ürün verimini artırmaktadır.

  Nüfusun arttığı, kaynaklarımızın gün geçtikçe tükendiği çağımızda, gördüğümüz tarım teknoloji haberleri biraz da olsa umut vadediyor. Hassas tarımdaki gelişmelerden çiftlik otomasyonu, genetik ve su yönetimi teknolojisine kadar, tarımda yenilikler daha akıllı, daha güvenli ve daha üretken inovatif tarım teknolojileri sağlıyor.

  Dünyamızın geleceğini değiştirmek çevreye daha az zarar veren daha kaliteli ve verimi yüksek üretimler yapabilmek için tarım teknolojilerini takip edebilirsiniz.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Aslı Nur Kasa

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×