spot_img
Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  TARIM SİGORTALARI TARİFELERİNDE FİYAT İNDİRİMİ

  Tarım sigortalarında tarife fiyatlarında indirim yapıldı, teminat kapsamı da genişletildi. Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatlarında; 87 üründe yüzde 15,23 üründe yüzde 10,24 üründe ise yüzde 5 indirim uygulandı.

  Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen sigortalarda üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli düzenlemelere gidildi.

  Bu çerçevede, Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı.

  Don riskinde, don hasar prim oranı düşük olan 5 üründe (incir, kestane, avokado, altıntop, ahududu) yüzde 20,3, 2 üründe (Antep fıstığı, Trabzon hurması) ise yüzde 10 indirime gidildi. Hasar prim oranı yüksek 5 üründe yüzde 5 (sofralık üzüm, elma, nektarin, armut, dut), 1 üründe (ceviz) ise yüzde 10 tarife fiyatı artırıldı.

  Ayçiçeğinde kuş zararı teminatı tarife fiyatı yüzde 0,05’ten yüzde 0,07’ye çıkarıldı. Köy Bazlı Kuraklık Verim (KBKV) Sigortası’nda tarife fiyatı yüzde 10 artırıldı. Ortalama tarife fiyatı, yüzde 9,16’dan yüzde 10,06’ya çıkarıldı.

  KBKV Sigortası’nda eşik verim oranı yüzde 80, devlet desteği oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bitkisel Ürün ve KBKV Sigortası’nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

  Ağaç Sigortası’nda, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 ağaç çift poliçe indirimi uygulaması getirildi.

  Kiraz ve vişnede teminat başlangıcı ilk çiçeklenme evresinden beyaz tomurcuk evresine alındı. Enginarda don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına dahil edildi.

  Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına eklendi. Alçak tünellerde yaban domuzu zararı riski yüzde 0,12 tarife fiyatıyla teminat kapsamına alındı. Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi.

  Kivi müşterek sigorta oranı, yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Erik muafiyet oranı, yüzde 20’den yüzde 15’e çekildi. Kayısı müşterek sigorta oranı da yüzde 35’ten yüzde 30’a indirildi.

  JEOTERMAL KAYNAĞI KULLANILAN SERALARA DA İNDİRİM

  Bitkisel Ürün Sigortası kademeli hasarsızlık indirimi kuralı revize edildi. Şeker pancarı sertifikalı tohumluk ürününde teminat sonu “Şeker pancarı sertifikalı tohumluk ürününde tohum hasatı ile biter” olarak genişletildi.

  Sera Sigortası örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan bin liraya yükseltildi. Jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüzde 5 indirim yapıldı. Yavru atma bedeli yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarıldı.

  Dar kapsamlı tarifede, “Terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak kapsama alındı. Söz konusu teminatta yüzde 5 olan muafiyet oranı da kaldırıldı.

  Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

  KADIN ÇİFTÇİYE İNDİRİM

  Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü.

  Kümes Hayvanları Hayat Sigortası’nda geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Söz konusu sigorta kapsamında yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10’a düşürüldü.

  Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Küçükbaş Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları Hayat ve Su Ürünleri Hayat sigortalarında terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alındı.

  Tüm branşlarda kadın çiftçi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30’dan 40’a yükseltildi. Yüzde 5 şehit ve gazi yakını indirimi getirildi.

  GELİR KORUMA SİGORTASININ YAYGINLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR

  Dünyada gıda fiyatlarında artan dalgalanmalardan üreticinin korunabilmesi adına Gelir Koruma Sigortası Projesi’ni başlatan TARSİM, 2021’de Konya’nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçeleri ve daha sonra Konya genelinde uygulanan pilot projeyi ülke geneline yaymaya hazırlanıyor.

  Gelir Koruma Sigortası, üreticilerin hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü olarak biliniyor. Sigortayı yaptıran çiftçilerin, sigortalattıkları alandan geçmiş yıllarda elde ettikleri verimlerin ortalaması ile hasat zamanında öngörülen buğday fiyatı üzerinden bulunan çiftçi gelirinin yüzde 70’i TARSİM tarafından teminat altına alınıyor. Hasat zamanında üreticinin gerçekleşen geliri, teminat altına alınan gelirden daha az gerçekleşirse, aradaki fark sigortalıya tazminat olarak ödeniyor. Sigorta, 2023-2024 üretim sezonunda tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  Abone Olun

  ×