Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  YENEBİLEN MANTAR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

  Dünyadaki farklı toplumlar geçmişten günümüze kadar mantar çeşitlerini lezzetli ve besleyici bir gıda olarak kullanmıştır. Bazı Doğu ülkelerinde yenen mantar çeşitleri sağlık faydalarını keşfetme eğilimine yönelmiştir. Fakat farklı ülkelerde ise mantar zehirlenmelerinden endişe duyulduğu için mantarların kullanımının az olduğu bilinmektedir.

  Birçok yenebilen mantar çeşitleri yenmeyen ve zehirli mantar türleri dünya genelinde uzun zamandan beri tıbbi amaçlarla kullanıldığı Özellikle Asya ülkeleri gibi bölgelerde, mantarların çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

  MANTAR NEDİR?

  Mantarlar, Fungus alemine ait olan canlılardır. Bitkilerden ve hayvanlardan farklı bir yapıya sahiptirler. Mantarlar fotosentez yapamazlar ve genellikle organik maddeyi parçalayarak besin elde ederler. Birçoğu toprakta, çürümüş bitki materyali üzerinde, ağaçların kabuklarında, hatta diğer organizmaların içinde yaşarlar.

  Genellikle hastalıklara veya zehirlenmelere neden oldukları için bilinirler, ancak aslında doğada ve insan yaşamında birçok faydaya sahiptirler. Mantarlar, yenebilen mantar çeşitleri, yenmez ve zehirli olarak gruplandırılırlar. Türkiye’de yaklaşık 300 civarında yenebilen doğa mantarı türü bulunmaktadır.

  MANTAR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  Mantarların en önemli ve ayırt edici özellikleri yapı taşı olan hifler, hücre duvarlarının yapısı, üreme şekilleri, fotosentez yapmaları ve ekolojik olarak kurdukları simbiyotik yaşam şekilleridir.

  HİF

  Hif, mantar kolonileri olarak adlandırılan hypha-hyphae adı verilen ince, uzun ve şeffaf bir borucuk şeklindeki filamentlerden oluşur. Hifler septumlu veya septumsuz olarak ikiye ayrılmıştır. Hifler bir araya gelerek miselyumu oluştururlar. Miselyumun temel yapı taşları olan hifler, besin maddelerini emmek ve çevresindeki ortamdan besin almak için kullanılır.

  HÜCRE DUVARI

  Hücre duvarı septumsuz (bölmesiz) hiflerde bulunmaz sadece septumlu (bölmeli) hiflerde bulunur. Hücre duvarı mantar hücresinin yapısını ve büyüklüğünü oluştur. Ayrıca hücre duvarı kitin gibi polisakkaritler içerir ve sağlamlığını arttıran özel bir multi laminer (çok katmalı) ve fibriler gibi özelliği vardır.. Bu, bitkilerden ve hayvanlardan farklı bir yapıdır.

  ÜREME ORGANLARI

  Mantarlar eşeyli veya eşeysiz olarak üreyebilirler. Mantar türüne ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Eşeyli üremede genellikle meyve gövdeleri olarak adlandırılan yapılar üretirler. Bu yapılar, mantarın üreme organlarını içerir ve genellikle mantar sporlarının yayılmasını sağlar. Eşeysiz yani vejetatif üremede ise mantarın hifleri veya miselyumu parçalanarak veya tomurcuklanarak yeni mantar bireyleri oluşturulur.

  FOTOSENTEZ

  Mantarlar fotosentez yapamadıkları için besinlerini diğer organizmalardan sağlamaktadırlar. Genellikle organik maddeleri parçalayarak besinlerini üretirler.

  SİMBİYOTİK İLİŞKİLER

  Mantar türleri, birçok ekosistemde çeşitli organizmalarla etkileşim içinde bulunurlar. Örneğin, mantarlar bazı böcek türleri için besin kaynağı olabilir veya mantarlar bazı bitkilerin kökleriyle simbiyotik bir ilişki içine girerek, bitkilere su ve mineralleri sağlarlar; karşılığında da bitkilerden organik besin maddeleri alırlar.

  MANTAR NE ZAMAN TOPLANIR?

  Yenen mantar çeşitleri toplanması için önceden yağmurun yağması ve mantarların bu yağmur suları ile beslenmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı mantar toplanması coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber ilkbahar yağmurları ile sonbahar yağmurları döneminde hatta yüksek kesimlerin nemli bölgelerinde yaz ayalarında dahi toplanabilir.

  YENEBİLEN MANTAR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  Ülkemizde yetişen ve yenebilen mantar çeşitleri arasında en çok tüketilenleri mantar çeşitleri ve isimleri şöyledir;

  KÜLTÜR MANTARI

  Beyaz mantar veya şapka mantarı olarak bilinir. Yüksek protein ve B vitamini içerir. Orta boyutlu, beyaz renkli bir mantar türüdür. Hafif bir tat ve kokuya sahiptir. Yaygın olarak yetiştirilir ve ticari olarak üretimi yapılmaktadır. İdeal yetiştirme ortamı, uygun sıcaklık ve nem koşullarına sahip kapalı tesislerdir. Yenebilen mantar dünya genelinde ticari olarak yetiştirilir, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da popülerdir.

  KUZUGÖBEĞİ MANTARI

  İnce, uzun sapı ve beyaz kafası vardır. Ormanlık alanlarda, özellikle ağaç kütüklerinin üzerinde yetişir. Doğal ortamda yetiştiği gibi ticari olarak da yetiştirilir. Kuzugöbeği mantarı dünya genelinde bulunabilir, ancak özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da bolca yetişir.

  CHANTERELLE MANTARI

  Turuncu renkli, huni şeklinde bir mantar türüdür. Hafif meyvemsi bir tadı vardır. Ormanlık alanlarda, özellikle kuru ve yaprak döküntüsü zengin bölgelerde yetişir. Genellikle ılıman ve nemli bölgelerde, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunur.

  PORTOBELLO MANTARI

  Kültür mantarına benzer, ancak daha büyük boyutlarda ve etli bir yapıya sahiptir. Portobello mantarı genellikle kültür mantarı tesislerinde yetiştirilir. Dünya genelinde ticari olarak yetiştirilir, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da popülerdir. evde yetiştirilebilen mantar çeşitleri arasında yer alır.

  TRÜF MANTARI

  Trüf mantarları, toprağın altında bulunan yumrularıyla tanınır. Genellikle siyah veya beyaz renkli olabilirler. Yoğun bir aroma ve lezzete sahiptirler. Trüf mantarları, özellikle meşe, kızılağaç ve kestane ağaçlarının kökleriyle simbiyotik bir ilişki içinde yetişir. Toprağın altında, genellikle ormanlık alanlarda bulunurlar. Trüf mantarları, özellikle Fransa, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişir. Ancak, diğer bölgelerde de bulunabilirler.

  ENOKİ MANTARI

  İnce sapları ve küçük, beyaz kafası vardır. Tadı hafiftir ve jelimsi bir dokuya sahiptir. Enoki mantarları, özellikle ağaç kütüklerinin üzerinde veya çürümüş odunların yakınında yetişir. Nemli ve serin ortamları tercih ederler. Enoki mantarları genellikle Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır, ancak dünya genelinde yetiştirilmekte ve tüketilmektedir.

  SHİİTAKE MANTARI

  Etli bir yapıya ve yoğun bir aromaya sahiptir. Kahverengi renkli kapağı ve beyaz sapı vardır. Shiitake mantarları genellikle ağaç kütükleri üzerinde yetişir. Özellikle meşe ve akçaağaç gibi ağaç türleri tercih edilir. Shiitake mantarları Asya mutfağında geleneksel olarak kullanılır, ancak günümüzde dünya genelinde yetiştirilmekte ve tüketilmektedir.

  PORCİNİ MANTARI

  Büyük boyutlarda, etli bir yapıya ve kahverengi kapağa sahiptir. Yoğun bir aroma ve lezzete sahiptir. Porcini mantarları genellikle ormanlık alanlarda, özellikle meşe, çam ve kayın ağaçlarının altında bulunur. Genellikle kuru ve nemli yerleri tercih ederler. Porcini mantarları Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde bulunur. Özellikle İtalya, Fransa ve ABD’de popülerdir.

  İSTİRİDYE MANTARI

  İstiridye mantarları genellikle ağaç kütükleri üzerinde veya çürümüş odunların yakınında yetişir. Nemli ve serin ortamları tercih ederler. İstiridye mantarları dünya genelinde bulunabilir ve ticari olarak yetiştirilmektedir. Özellikle Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da popülerdir.

  ZEHİRLİ MANTAR NASIL ANLAŞILIR?

  Zehirli mantarları tanımak çok kolay değildir ve bunları tüketmemek önemlidir çünkü bazı zehirli mantarlar tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler hatta ölümcül olabilirler. Peki biz bu mantarları nasıl ayırt edeceğiz ?

  İlk olarak mantarın rengi ve dokusu çok önemlidir. Bazı zehirli mantarlar genellikle canlı ve parlak renklere veyahut tam tersi soluk veya solgun bir renge sahip olabilirler. Mantarın bir diğer özelliği ise dokulardır. Zehirli mantarlar etli veya sulu olmayan bir dokuya sahiptirler. Mantarların şapka ve kök kısımları çok önemlidir. Ayırt edici özellikler arasında şapkanın altındaki plaklar zehirli bir mantarın tanınmasında çok önemli rol oynamaktadır.

  Yenebilen mantarlar genellikle güzel kokulu yayarken, zehirli mantarlar kötü bir koku yayabilirler. Bu da ayırt edici bir özellik olarak görülebilir. Bir diğer önemli özellik ise yetişme mevsimleri de zehirli mantarlar, belirli bir ekolojik şartlarda yetiştirdiler belirli mevsimlerde ortaya çıktıkları görülmektedir. Son olarak zehirli bir mantarın genel görünümüne bakılmalıdır yenebilen mantarlardan farklı anormal ve şekilde görünebilir. zehirli mantar çeşitleri Yalancı kuzugöbeği , Entoloma sinuatum vb türlerdir.

  MANTARIN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

  Mantarlar faydaları oldukları kadar zararları da vardır bu yüzden mantar toplarken veya tüketirken doğru mantar seçilmesi en önemli etkendir. Yenen mantar çeşitleri faydaları protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bazı mantar türleri, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

  Ayrıca, bazı mantarlar anti-kanser özelliklere sahip olabilir. Mantarlar, Yemeklerde et yerine geçebilirler ve salatalardan çorbaya, ana yemeklere kadar birçok farklı yemekte kullanılabilirler. Bazı ticari mantar türleri, ekonomik olarak önemlidir ve tarımsal üretimden gelir elde edilir. Mantarın zararları ise Bazı mantar türleri, insanlar için zehirli veya ölümcül olabilecek toksinler içerebilirler. Bu nedenle, yanlışlıkla zehirli mantarları tüketme riski her zaman mevcuttur.

  İnsanlar, mantar tüketimi sonrasında alerjik reaksiyonlar yaşayabilirler Yanlışlıkla tüketilen zehirli mantarlar, ciddi mantar zehirlenmesine neden olabilir. Bu zehirlenme durumu, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı ve hatta ölüme neden olabilir.

  Sonuç olarak, mantar çeşitleri sağlık için faydalı ve lezzetli bir besin kaynağı olabilirken, yanlışlıkla tüketildiklerinde ciddi zararlar da verebilirler. Yenebilen mantar çeşitleri toplamak veya tüketmek isteyenlerin bu konuda bilinçli olmaları, güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri ve dikkatli olmaları önemlidir.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Cafer Aşar

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×