Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  KORUYUCU TARIM VE KORUYUCU TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİ

  Koruyucu toprak işleme yöntemleri doğal kaynakları koruyarak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını kullanarak oluşturulan verimli bir tarım yöntemidir. Toprak işlemesiz tarım toprağın ve çevrenin sağlığını ön planda tutmayı amaçlamaktadır.

  Agro-ekosistemlerde toprak işleme, gübreleme, sulama ve ilaçlama gibi tarımsal uygulamaların doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Farklı şekilde toprak işleme yöntemleri uygulanmaktadır fakat Bunlar içerisinde en doğru olan çevreye karşı duyarlı ve sürdürebilir olanıdır.

  KORUYUCU TARIM NEDİR?

  Koruyucu tarım sistemlerinde bozulan veya tahrip edilen arazilerin yenilenmesini sağlayarak arazileri tarıma kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca ekilebilen tarım arazilerinin kayıplarını önlemeyi amaçlayan sürdürülebilir bir tarım sistemidir.

  Koruyucu tarım özellikleri toprak örtüsünü koruyarak yeni bitki türlerinin çeşitliliğini arttırılmasını sağlayarak ve toprak işleme yöntemlerini sürdürülebilir bir şekilde uygulayarak toprak kaybını önlenmesini amaçlamaktadır.

  KORUYUCU TARIMIN TEMEL İLKELERİ

  Koruyucu tarımın temel ilkelerini 3 temel başlık altında toplayabiliriz. Bunların ilki toprak işlemeyi minimum seviyeye indirerek toprağa uygulanacak mekanizasyon işlemlerini azaltmaktır.

  İkinci olarak ise toprak yüzeyini sürekli bir şekilde örtücü bitkiler ile kaplı bir şekilde tutarak toprak nemini ve torak kaybını önlemek. Üçüncü olarak ise tarım arazilerine münavebe uygulayarak arazideki ürün çeşitliliğini sağlayarak birçok hastalık ve zararlılar ile mücadele etmektir.

  TÜRKİYE İÇİN KORUYUCU TARIMIN ÖNEMİ

  Türkiye için koruyucu tarımın önemi geleneksel olarak devam eden tarım sektörü ülkemizin ekonomik ve sosyal vazgeçilmez bir şekilde halen devam etmektir ülke kalkınmasında şüphesiz büyük katkısı olmuştur fakat artık iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarımın gerekliliği olarak koruyucu tarım sistemi ülke genelinde yaygın olarak kullanılmalıdır.

  Türkiye’de denetimsiz bir şekilde yoğun bir sentetik gübre ve ilaç kullanımının yanında yaygın bir şekilde olumsuz toprak işleme teknikleri ile oluşan maliyet ve zarar çiftçi için aşılmaz hal almaya devam etmektedir. Sürdürülebilir bir tarım için koruyucu tarım teknik ve uygulamaları ülkemizde yaygınlaşmalıdır.

  KORUYUCU TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

  Tarım sisteminde toprak işleme yöntemleri uygulamak için ilk önce torağın yapısını bilmek ve ona göre işleme teknikleri uygulanması gerekmektedir. Toprağın porozitesi, bünyesi vb. özellikleri ve tavına uygun tohum yatağı hazırlamak gerektiği için toprak işleme yöntemleri ona göre uygulanmalıdır. Toprağı korumak için alternatif tarım yöntemleri doğrudan ekim veya azaltılmış toprak işlemedir.

  TOPRAK İŞLEMESİZ (DOĞRUDAN EKİM) TARIM

  Geleneksel tarıma karşın toprak işlemesiz tarım toprağı işlemeden diğer bitkinin hasat sonrası artıkları tarlada örtücü olarak bırakarak bunların üzerine özel ekip ve ekipmanlar ile doğrudan ilenmemiş toprağa tohumun ekilmesi yöntemidir.

  Bu yöntem sayesinde erozyon riski azalır, toprak nem kaybı yaşamaz, zaman tasarrufu artar ve karbon salınımını azaltır böylelikle sürdürülebilir bir tarım yöntemidir.

  AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEMELİ TARIM

  Azaltılmış toprak işleme geleneksel tarıma göre daha sürdürülebilir ve çevre dostu fakat koruyucu toprak işlemeye göre ise daha az çevre dostudur yani azaltılmış toprak işleme geleneksel tarım yöntemi ile koruyucuyu tarım yöntemi arasındadır.

  Bu yöntemde torak yüzeyi yaklaşık %15-30 arasında yer almaktadır. Azaltılmış toprak işleme de toprak koruma yöntemleri 4 başlık altında inceleyebiliriz.

  MALÇLI TOPRAK İŞLEMELİ EKİM

  Malçlı toprak işlemeli ekim yönteminde amaç bitki artıkları ile yıl boyunca toprak yüzeyini kapatarak ekime kadar muhafaza etmektir. Ekimde ise bu artıkları çizel veya kültivatör ile toprağa karıştırılmaktadır.

  AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEMELİ EKİM

  Azaltılmış toprak işlemede çizel veya diskli aletlerin kullanımımı ile toprağı sürerek daha sonra ise kültivatör kullanarak tohum yatağı hazırlanması yöntemidir. Bu yöntemde pulluk kullanılmaz yani toprak devirmeden yapılan tarım sistemidir.

  BOZULMAMIŞ SIRTA EKİM

  Toprağın suyunu iyi drene edemediği tarlalarda en yaygın kullanılan yöntemdir. Yapılan bu sırtlar diğer yıllarda muhafaza edilerek tekrardan üzerine doğrudan ekim yapılmaktadır. Sırta ekim yapıldığından sırtlar arası çapa ve gübreleme için toprak işlemesi kazayağı gibi mekanik aletlerle yapılabilmektedir. Gübre ve çapa dışında toprak işlemesi yapılmaz.

  ŞERİTVARİ TOPRAK İŞLEMELİ EKİM

  Şeritvari toprak işlemeli ekim yönteminde tarlanın tamamı değil %30’u işlenmektedir. Bu yöntem ekim öncesi veya ekimle beraber gübre ve ilaç gibi uygulamalar beraber yapılmaktadır. Bu yöntemde tohum ekilecek sırada toprak işlemesi yapılır ve şeritler arası toprak işlemesi olmaz bitki örtüsü ile kaplı kalır .

  DOĞRUDAN EKİM NASIL YAPILIR?

  Doğrudan ekim yönteminde hiçbir toprak işleme mekanizasyon aleti kullanılmamaktadır. Hasat sonrası anızı kalan toprağa doğrudan çiziler açarak tohumları uygun çiziler içine özel ekim makinesi yerleştirilmesi yöntemidir.

  Doğrudan ekim için özel olarak tasarlanmış ekim makineleri kullanılır. Bu makinelerin ekeceğiniz tohuma göre doğru şekilde ayarlayın. toprak türüne bağlı olarak iyi tavlı toprağa en uygun zamanda ekim işlemi için Ekim makinesini kullanarak tohumları toprağa yerleştirin. Böylelikle tarlaya koruyucu toprak işleme yöntemleri uygulayarak tohum ekilmiş olacaktır.

  KORUYUCU TOPRAK İŞLEMENİN ÇEVREYE FAYDALARI

  Koruyucu toprak işleme, geleneksel toprak işleme yöntemlerinden farklı olarak toprağı daha az işleyen bir tarım yöntemidir. Bu yöntemin çevreye sağladığı bazı faydaları şöyledir.

  Koruyucu toprak işleme, toprak erozyonunu azaltmaya yardımcı olur çünkü toprağın yüzeyini koruyarak rüzgar ve su erozyonunu engeller ve toprağın erozyonunu azaltarak sularda kirliliği azaltır. Toprağın yüzeyindeki kimyasal ve organik maddelerin suya taşınmasını önler.

  Geleneksel toprak işleme yöntemlerine göre, koruyucu toprak işleme toprak yapısını daha az bozar. Bu da toprağın organik madde içeriğini korur ve toprak verimliliğini artırır. Bitki örtüsünün korunması ve toprağın organik materyallerle kaplanması, habitat çeşitliliğini artırır. Bu da ekosistemde daha fazla çeşitlilik sağlar.

  Koruyucu toprak işleme, toprağın su tutma kapasitesini artırarak sulama ihtiyacını azaltır. Bu da suyun daha verimli kullanılmasını sağlar. Koruyucu toprak işleme yöntemleri, toprağın verimliliğini artırarak gübre ve kimyasal kullanımını azaltabilir.

  Bu da çevresel kirliliği ve ekosistem zararını azaltır. Doğrudan ekimde ekim nöbeti toprağın verimliliğini artırmak, hastalık ve zararlıları kontrol etmek, doğal kaynakları korumak ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için kullanılmalıdır.

  Sonuç olarak koruyucu toprak işleme yöntemleri sürdürülebilir tarım uygulamaları arasında toprak işlemesiz tarım veya azaltılmış toprak işlemesi gibi yöntemlerin tercih edilmesi, hem çiftçilerin hem de çevrenin fayda sağladığı kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

  Koruyucu toprak işleme uygulamaları tarımın gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlayabilir ve çiftçilere uzun vadede ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabilir.

  Ayrıca toprak analizi hakkında daha detaylı bilgi için “Tarımsal Üretim İçin Toprak Analizi Nasıl Yapılır?” adlı rehberimize de göz atabilirsiniz.

  Yazan: Ziraat Mühendisi Cafer Aşar

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×